Psicologia evolutivo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (292 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Psikologia ebolutiboa.

1.eta 25. kapituloen zalantzak.

Sarrera moduan, esan nahiko nuke testua bera zaila dela norberak bere kabuz jorratzeko, eta klasean lantzeko beharra ikusi dudala ulertuahal izateko. Berez, eta ulertzeko dituen zailtasunak direla eta, motibazio falta areagotzen da irakurtzen hasteko.

1. Kapituloa:

- Ulertu izan dudanez, bilakaera historikotik bi ereduedo ikuspegi nagusi dauzkagu psikologia ebolutiboa ulertzeko, ikuspegi organizista eta ikuspegi mekanisizta. Eredu organizistak esaten digu garatzeko beharra unibertsala dela, eta norberak garatzenduela bere baitan giza banakoaren ingurumenaren inolako eraginik gabe, eta eredu mekanizistak esaten digu norberaren ingurugiroak eragiten duela garapenerako (kultura, gizartea, etab.). Hortik abiatutaeredu “berri” bat sortzen da, biak kontuan hartzen duena eta bizi zikloa deitzen dena, nire zalantza: zeintzuk dira bizi zikloaren oinarrizko ezaugarriak hau ulertu ahal izateko?

- Aurrerago,beste ikuspegi ezberdin azaltzen dira, hots, ikuspegi ekologiko, etologiko, kognitibo-ebolutiboa eta hurbilpen historiko kulturala. Agian, hauek guztiak behar den bezala ulertzeko, komenigarriaizango zen taula batean azaltzea, hauen ezberdintasunak aztertuz eta modu honetan, hobeto identifikatu ahal izateko ikuspegi ezberdin hauek erakusten dituzten berezitasunak.

- Pareka daitezkeeredu anbientalista mekanisiztarekin, eta eredu innatibista organizistarekin? Irakurritakoaren arabera, innatibistak garapen genetikoarekin lotzen dute psikologia ebolutiboa, hau da, norberak garatu ahalizateko gaitasuna kanpoko eragina alde batera utzita. Hau irakurtzean, burura datorkigu lehen aipatutakoaren eredu organizista, eta gauza bera gertatzen da eredu anbientalistarekin, bere ezaugarriakparekatzen ditudala eredu mekanizistarekin, eta hori egitea, parekatze hori egitea, ez dakit zuzena edo okerra den.

25. kapituloa

- Ez zait oso garbi gelditu hizkuntzaren jabetzea eta...
tracking img