Psicologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (462 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
• Respecte a les aportacions, limitacions i punts febles del treball.
Una de les dificultats més significatives que ens hem trobat a l’hora de realitzar la nostra investigació ha sigut el fet de queel nostre objecte d’estudi fos tan ampli i haguéssim de triar i acotar amb tanta cura quins aspectes volíem tractar.
D’altra banda, quant a la corroboració de la nostra hipòtesi, ens hem trobatamb l’inconvenient de no poder parlar de forma general ni determinista, sinó que només ho hem pogut fer de manera probabilística. Com hem pogut observar, comprovar si es produeixen conseqüènciespsicològiques – quant a actituds i comportaments –, en adults que han patit maltractaments, ja siguin físics o psicològics, durant la seva infantesa. no és una tasca fàcil. Nosaltres, per tant, tractaríem dedeterminar de quina manera afecten aquets als homes adults i veure quina posició prenen les dones en aquests casos, és a dir, si estan predisposades a ser víctimes o no. Mai podrem dir que el fet deque si durant la infància un nen ha viscut i patit violència domèstica implicarà que de gran serà un maltractador ja que, no és així, una situació “A” no ha de perquè determinar “B”, en tot cas, noméscondicionaria i tindria més possibilitats de ser maltractador o de que una dona es converteixi de gran en víctima, els nens i nenes que durant la seva infantesa han patit maltractaments, que noaquells que han viscut en famílies estables sense greus problemes.
• Respecte a l’organització de l’equip.
Creiem que l’organització del nostre equip no ha estat nefasta, però si que de tornar arefer la nostra recerca hauríem de polir varis petits aspectes que no hem tingut en compte durant el treball.
El fet de que no hi hagués bibliografia que parlés explícitament del condicionament quepoden comportar les situacions d’aquest tipus, va fer que ens resultés molt més difícil trobar informació ja que la major part dels documents que versen sobre aquesta temàtica parlen de les seves...
tracking img