Psicosexual freud

Páginas: 2 (290 palabras) Publicado: 24 de mayo de 2011
Etapa Oral
Abasta des del naixement fins al primer any de vida aproximadament. Aquí el beu no "sap" que té un cos format bàsicament per un tronc, braços, cames iun cap, tampoc sap que hi ha una altra "persona" (mama) que té cura d'ell. El se sent res més com una boca a la qual li arriba l'aliment, té fam o fred perquènecessita que li canviïn el bolquer. En aquesta etapa, el nadó comença a relacionar-se amb el seu medi ambient atravez de la boca, és per això que la libido es centra enplaers orals com menjar, succionar, mossegar, balbucejar, etc.
En aquesta edat el beu es porta totes les coses a la seva boca així és com veu si li resulten o noagradables. També es percep omnipotent perquè per a ell no hi ha res més fora, només el que ell sent.
El deslletament és el principal conflicte d'aquesta etapa. Quan mésdifícil li resulti als petits deixar el pit la mamil, més libido quedés reflectida aquí, si es queda una porció significativa, els nens podrien llepar el dit, o elsadults mossegar-se les ungles.

Etapa Anal
Es representa al voltant del segon any de vida. Sorgeix com a conseqüència de les transformacions libidinals que portenl'impuls de la zona oral a l'anal. En aquesta etapa s'inicia la insistència per part del medi ambient perquè el nen controli els esfínters. Al principi, el nengaudeix tant d'orinar i defecar com amb l'acumulació i alliberament de tensions que acompanyen l'excreció. Conforme s'inicia l'entrenament d'esfínters, es desenvolupa unconflicte en aquesta etapa, ja que els plaers es veuen bloquejats per les regles socials de retenció. En conseqüència, els nens experimenten ira i impulsos agressius.
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Etapas del desarrollo psicosexual de freud
  • Teoria psicosexual de freud xx
  • Etapas psicosexuales de freud
  • Teoria Psicosexual de Sigmund Freud
  • TEORIA PSICOSEXUAL SIGMUND FREUD
  • Teoria Psicosexual De Freud
  • Etapas psicosexuales de freud
  • Desarrollo psicosexual de freud

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS