Quimica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (315 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Indicar V o Fals:

- Tots els elements es presenten a la naturalesa com a àtoms. Fals.
- Totes les molècules són un compost. Fals.
- Tots els compostos són molècules. Vertader.
-Les molècules estan formades per elements. Vertader.

1. Indicar tots els tipus d’enllaç:

P2O3: Enllaç covalent

H2SO3: Enllaç covalent i entre el sofre i el oxigen i iònic amb elhidrogen.

H3PO4: Enllaç covalent i entre el fòsfor i el oxigen i iònic amb el hidrogen.

Na2S: Enllaç iònic.

H4P2O7: Enllaç covalent i iònic amb el hidrogen.

2. Calcula el pes:a) [pic]

b) [pic]

c) [pic]

3. Calcular el nombre d’àtoms continguts en:

a) [pic]

b) [pic]

4. Determinar quants mols de sofre hi ha en 294 g d’àcid sulfúric(H2SO4):
H= 1*2 =2
S=32
O= 4*16= 64
Pes molecular H2SO4= 98 gr
[pic]
5. Determinar la composició centesimal dels següents compostos:
K2S
K=39*2=78g
S= 32
Total pesmolecular= 110 g
[pic]

[pic]
KNO3
K=39
N=14
O=16*3=48
Total pes molecular= 101 g

[pic]
[pic]
[pic]

K2Cr2NO7
K=39*2=78
Cr=52*2=104O=16*7=112
Pes molecular = 294 g

[pic]

[pic]

[pic]

6. Un compost té la següent composició centesimal: 20.28% de nitrogen, 46.38% d’oxigen i 33.33% de sodi. Quina és la seva formulaempírica?

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

Formula empírica = NaNO2

7. L’anàlisi química del clorur de vinil ha mostrat que la seva composiciócentesimal és: 38.4% de carboni, 4.8% d’hidrogen i 56.80% de clor. Quina es la seva fórmula empírica?
[pic]

[pic]
[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

Formula empírica = C2H3Cl8. Un òxid de nitrogen conté 36.84% de nitrogen i el 36.13% d’oxigen. Quina es la seva formula empírica?
[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

O= 1.5 atmO * 2 = 3 atmO
N= 1 atm...
tracking img