Quimica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (645 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PROBLEMES DE QUÍMICA 4T D'ESO 1. QUANTITAT DE SUBSTÀNCIA
1.4. Quants mols hi ha en: A) 100 grams de sulfur d’hidrogen. B) 100 grams de diòxid de carboni. C) 100 grams de permanganat de potassi.1.5. Calculeu la massa en grams de: A) 0.500 mols de clorur de sodi. B) 0.200 mols de nitrat de sodi. C) 5,500 mols d’àcid sulfúric.
1.6. Calculeu la massa en grams: A) d’un mol d’àtoms de ferro; B)d’una molècula d’aigua. C) De 6.109 molècules d’amoniac.
1.7. En 0.300 mols de clorobenzé (C6H5Cl): A) Quantes mols d’àtoms de carboni hi ha? B) Quantes molècules de clorobenzé són? C) Quant àtomsd’hidrogen conté?
1.8. Quants grams d’oxigen hi ha en 0.150 mols de nitrat de bari?
1.9. Un material molecular del qual sabem que 1.80·1018 molècules tenen una
massa de 1.180 mg, quina massa molecular té?1.10. La massa molecular de l’età (C2H6) és 30 g/mol. Completéu la taula següent:
1.11. Una cullerada de sucre (sacarosa, C12H22O11) té una massa de 4 grams. A) Quants mols de sacrosa són? B) Quantesmols de carboni conté? C) Quants grams de carboni conté? D) I d’hidrogen? E) Quants àtoms de carboni hi ha? F) Quants grams d’oxigen conté?
1.12. En un got plé d’aigua hi ha, aproximadament, 230 mld’aigua. Si la densitat de l’aigua val 1000 kg/m3 A) Quants grams d’aigua són? B) Quàntes mols d’aigua són? C) Quàntes molécules d’aigua hi ha?
1.13. L’etanol té una densitat de 0.789 g/ml. Calculaels mols d’etanol, les molècules d’etanol, els àtoms de carboni y els grams d’oxigen que hi ha en una ampolla de quart de litre plena d’etanol.
Mols d’età
Molècules d’età
grams d’età
àtoms decarboni
0.05
45
1·1023
6.1025
2. DISSOLUCIONS
2.1. Calculeu la molaritat d’una dissolució que conté 20 g de nitrat de sodi
dissolt fins a 20 ml de dissolució.
2.2 Calcula la massa de solut presenten cadascuna de les dissolucions següents:
A) 500 ml de HCl 6 M
B) 5 litres de CaCl2 0,5 M
C) 2 litres de H3PO4 0.40 M
D) 100 mL de Ca(OH)2 0.05 M E) 127 ml de AgNO3 0.40 M
2.3. Calculeu el...
tracking img