Recensió del llibre: “ciencia de la administración” de xavier ballart i carles ramió. editorial tirant lo blanc, col•lecció ciència política. valència,

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (930 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Per fi podem felicitar-nos per l’aparició d’un obra en la que s’estudia de forma sistemàtica i exhaustiva els aspectes més importants de la Ciència de l’Administració. Aquesta ha estat un àreatemàtica que en els darrers anys es trobava mancada de un text de referència que ens presentes de forma clara i actualitzada un estudi ben elaborat de la nostra Administració Pública. En Xavier Ballart i enCarles Ramió en ofereixen l’oportunitat d’endinsar-nos en aquest àmbit d’estudi, guiant-nos paulatinament en l’estudi dels aspectes més importants relatius a l’Administració Pública, que com sabemson força complexos. El resultat es un rigorós anàlisi de l’Administració tant des d’una perspectiva horitzontal (el Govern, la seva estructura i forma de funcionament), com des d’un punt de vistavertical (l’examen dels diferents nivells d’Administració Pública). Es tracta dons d’una obra bàsica pel qui vulgui conèixer el mon de l’Administració Pública.

El contingut de l’obra s’inicia amb unapanoràmica sobre l’evolució històrica de l’Administració, així com dels seus programes de reforma des del segle XIII a l’actualitat. En aquest apartat es pot veure clarament com s’ha generat alnostre país la formació d’un sistema administratiu modern, a través de la professionalització i de la creació d’una estructura organitzativa que ha anat adaptant-se als reptes plantejats en cada momenthistòric. Avui, ens trobem en un procés de redefinició dels continguts i objectius del funcionament del Sector Públic, per lo que necessitem repensar quines on i com s’estan portant a terme iniciativesde millora de la gestió pública, com la introducció d’estàndards de rendiment explícits i verificables en el que respecta a la cobertura, contingut i qualitat dels serveis, o experiències de controlde l’organització i del personal a través d’indicadors de producte i resultats, en particular la retribució per rendiments o l’intensificació de la disciplina en l’utilització de recursos públics....
tracking img