Recolzament social (català)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1825 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tema . Recolzament social

Mirada sociològica
La sociologia de la salut
Quan parlem de sociologia de la salut estem relacionant: salut, benestar i qualitat de vida; salut i desenvolupament i salut i globalització. Però el significat dels termes salut, cos, malaltia, pràctiques mèdic-sanitaries varien d’una cultura i d’una societat a l’altre.
Els elements mèdics sanitaris són:
* Lapolítica i la legislació en termes de salut.
* Les institucions públiques i privades.
* La comunicació pública i privada sobre la salut
* La formació de professionals i investigadors.
* La recerca, la tecnologia i el coneixement.
* Els diners.
* Els usuaris i la comunitat.

La salut com a problema mundial
Estem establint una relació entre globalització i salut. I enspreguntem quin és l’impacte de la globalització en la societat del benestar. I tractem el problema de poder disposar d’una Atenció Primària de la Salut (APS) més equitativa, integrada i justa o si més no més eficient.
Des de les ciències socials busquem informació i reflexionem sobre els canvis que el fenomen de la globalització està provocant en la societat i sobre els problemes d’adaptació a laglobalització.
La insitució de l’OMS
La OMS es la autoritat directiva i coordinadora de la acció sanitaria dels sitema de les Nacions Unides. Es la responsable de dur a terme una funció de lideratge en els temes sanitaris mundials, configurar la agenda de les investigacions en salut, establir normes, articular opcions de política basada en la evidencia, donar recolzament tècnic als països ivigilar les tendències sanitàries mundials.
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
Mirada psicològica
Psicologia de la salut.
* La OMS proposa una definició de salut. “L’estat complet de benestar físic, mental i social i no només la absència d’afeccions o malalties”, aquesta definició s’ha anat perfeccionant, i la salut ha estatun procés d’adaptació, així que la salut designa la capacitat per adaptar-se als diferents entorns per créixer i envellir-se, per curar-se durant una malaltia i per esperar pacíficament allò que no té solució.
* La psicologia de la salut estudia el comportament de les persones tant malaltes com sanes, també de les organitzacions implicades en la cura de la salut o que poden influir enaquesta.
* És important diferenciar entre la psicologia de la salut i la psicologia clínica, la psicologia clínica fa una avaluació i diagnòstic d’una situació i posteriorment aplica un tractament sobre una supervisió (és a dir, tracta els trastorns psicològics en salut mental). En canvi en la psicologia de la salut, es tracten aspectes cognitius, emocionals i comportamentals associats a lasalut/malaltia física. Així com fenòmens psicològics relacionats amb els problemes de la salut. En definitiva promociona l’educació de la salut a partir d’un canvi de conducta de les persones en el seu context social.

Psicologia social de la salut
Està formada per l’aplicació específica dels coneixements i tècniques de la psicologia social per a la comprensió dels problemes relacionats amb lasalut/malaltia i dels disseny i posada en pràctica de programes d’intervenció.
La psicologia de la salut estudia i intervé dels comportaments relacionats amb la salut i la malaltia.
La salut és un element que es pot potenciar i mantenir, però també es pot perdre en una malaltia, una vegada algú cau en una malaltia s’inicia un procés d’adaptació a la malaltia. Davant aquestes situacions lafamília i el servei de psicologia permet educar, promocionar i prevenir la pèrdua d’aquesta salut.
Factors que influeixen en l’adaptació
* Factors personals
* Tipologia de situació de la crisi
* Factors del entorn social i físic

Davant la situació de crisi cal tenir en compte diversos aspectes:

* Amenaça a la vida i la por a la mort.
* Amenaça a la integritat...
tracking img