Rendiment escolar i desigualtat social

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1168 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
PART 1
1. Origen social i ús social de l’escola
1.1 Tipus de feines dels pares, caracterització
Classe treballadora
* Ela pares tenen treball no qualificats o semi qualificats.
* Una tercera part dels pares són treballadors qualificats.
* Les dones es dedicaven més a les feines de casa i eren els homes els que portaven el diner a casa.
* Tenien ingressos per sota dels12.000 dòlars.
Classe mitja
* Treballadors manuals.
* Oficinistes qualificats.
* Professionals de classe mitja tradicional, com professors, treballadors socials, comptables...
* Alguns metges i comerciants de la localitat.
* Ingressos entre els 13.000 i 25.000 dòlars.
Famílies acomodades
* Metges molt ben pagats.
* Ejectius de televisió o publicistes.
*Dissenyadors d’interiors.
* Algunes famílies menys adinerades.
* Algunes famílies amb major recursos econòmics.
* Ingressos entre 40.000 i 80.000 dòlars.
Escola d’elit per executius
* Vicepresidents o alts executius d’empreses multinacionals.
* Ingressos que superaven els 100.000 dòlars.

1.2. Expectatives de reproducció o mobilitat social ascendent.
Classe treballadora.
* Elsnens de les escoles de la classe treballadora no tenen cap tipus de motivació.
* Pocs pensen anar a la universitat.
* Pretenen seguir treballant del mateix que els seus pares.
Classe mitja
* La majoria de nens deia que ells anirien a la universitat.
* Consideren que tindran un bon futur si treballen durament.
Famílies acomodades
* No estan segurs del que volen ser quansiguin majors.
* Tots pensen que deuen anar a una bona universitat.
* Tenen plena convicció que arribaran a la universitat, però no saben si podran estudiar el que ells volen.
Escola d’elit per executius
* Es preparen per ser els millors, per un rendiment d’alta qualitat.
* Volen anar a les millors universitats.
* Els pares es preocupen perquè volen que segueixin els seus passos.2. Objectius de l’educació

2.1. Coneixements que els mestres creuen adequats que aprenguin els seus alumnes.

Classe treballadora
* Creuen que els seus alumnes tenen que aprendre coses bàsiques.
* És centren en ensenyar ciències socials.
* No ensenyen coses difícils ja que creuen que no les aprendran.
* No pretenen que els alumnes raonin, simplement que memoritzin.* No els hi deixen expressar la seva opinió sobre altres formes de treballar.
* A classe es dediquen a copiar el que el professor anota a la pissarra, respondre preguntes, acolorir i adjuntar retalls de paper.
* Imposició del currículum.
* Poca motivació per part dels alumnes.
Classe mitja
* L’objectiu principal que tenen el educador és la comprensió.
* No el interessa quememoritzin les coses, sinó que les comprenguin.
* Donen major flexibilitat alhora de fer els exercicis de matemàtiques.
* Fan moltes activitats patriòtiques.
* Consideraven més important el que posava al llibre que el que pensessin els alumnes.
* Coneixement com a necessitat a la vida diària.
Famílies acomodades
* És centren molt en l’alumne individualment.
* És basen en queels seus alumnes aprenguin nous conceptes a través de l’experimentació.
* Volen que el nens pensin per ells mateixos, i que aprenguin a pensar.
* Dediquen molt temps a comentar els esdeveniments actuals.
* Fan activitats més personals.
* Aprenen a partir del desenvolupament personal.
* Els nens són objecte d’aprenentatge.

Escola d’elit per executius
* Utilitzenprocessos intel·lectuals com el raonament i la resolució de problemes.
* També veuen important aprendre les qüestions bàsiques.
* Ensenyen als seus alumnes a pensar i a raonar correctament i a arribar a conclusions vàlides.
* Tenen una manera d’ensenyar més rigorosa q en les anteriors escoles.
* Tenen pensament crítics sobre diversos temes de l’actualitat.
* Aprenen a prendre...
tracking img