Resum 1er tr btx ramar-2 filo

Páginas: 13 (3109 palabras) Publicado: 13 de noviembre de 2011
Bloc 1. El saber
Tema 1
* La filosofia és una activitat intel·lectual, no massa ben definida, però directament lligada amb aquests elements:
* Amb la reflexió, reflexionar sobre el món que ens envolta.
* Activitat intel·lectual
Reflexió
Teorització
Acció
Teoria
+
Pràctica
Teorització: construcció de teories.
* Prendre determinades actituds davant la vida(acció)
* Té un aspecte teòric (reflexió i teorització) i un de pràctic (acció).
* La filosofia també es pot entendre com un discurs amb pretensió de coneixement que es basa en 3 elements clau:
* Racionalitat: la filosofia intenta explicar racionalment (amb la raó, raonadament) el món.
* Totalitat: la filosofia vol entendre i explicar-ho tot, sense especialitzar-se en branques.* Radicalitat de les preguntes: la filosofia es fa preguntes que arriben al límit del coneixement.
* La filosofia es una activitat sense fi, una activitat que està en evolució constant, que mai s’acaba del tot, en filosofia es poden trobar noves preguntes o noves respostes.
* La filosofia intenta aclarir al màxim idees i teories (intenció clarificadora) de forma crítica, posar aprova les idees argumentant-les.
* La filosofia neix a Grècia (a Jònia) al s. VI aC, i neix com una recerca de coneixement i no com un coneixement absolut i definitiu, neix en contra dels mites i del coneixement ordinari.
* Actitud Teòrica
Actitud Teòrica
Filosofia
Ciència
Saber mític
Coneixement ordinari
Ciències aplicades
Sòcrates es considera el primer filòsof. Deia que ell l’únicque sabia es que no coneix res, i que això impulsa a conèixer més.
* La filosofia neix de prendre una actitud teòrica en relació al coneixement ordinari, que es contraposa a l’actitud pràctica que funcionava en aquesta època. Aquest fet li dóna unes característiques que permet diferenciar-la d’altres activitats de coneixement.

* Diferències entre filosofia, coneixement ordinari i sabermític
* Filosofia
* Coneixement profund: intenta explicar les coses al màxim.
* Coneixement abstracte: va més enllà de les coses que es poden observar.
* Coneixement racional: intenta raonar tot el que explica.
* Està en progrés constant.
* És universal: intenta trobar respostes que serveixin per a tots els casos possibles.
* És unconeixement no pragmàtic, no utilitari, es a dir, no busca respostes útils directament, l’interessa conèixer pel sol fet de conèixer.
* Coneixement casual (de causa): busca les causes de les coses, que busca el perquè de tot.
* Coneixement crític: posa a prova les teories per trobar errors i millorar.
* Coneixement sistemàtic: intenta enllaçar totes les seves ideesformant un únic sistema, un gran model.
* Coneixement ordinari
* Coneixements superficials i incomplets, coneixement espontani.
* Coneixements simples i concrets, busca una resposta concreta.
* Coneixement basat en l’experiència repetida o en les opinions comunes.
* Són fixistes: intenten canviar el mínim possible.
* Donen explicacionsparticulars, aïllades.
* Coneixements pragmàtics, utilitaris, és a dir, busquen directament respostes útils (utilitat de supervivència).
* No causals: només busquen les respostes, sense plantejar-se el perquè.
* Acrítics: accepten les respostes sense buscar problemes i millorar-los.
* No sistemàtic: explica cada cosa per separat, no busca cap explicació.
*Saber mític
* Coneixements superficials i incomplets, coneixement espontani, inventa una història (mite) per a explicar les coses.
* Coneixements simples i concrets
* Es basa en la fantasia, en la imaginació. També en la fe i l’autoritat.
* Fixista: intenta canviar el mínim possible.
* Dóna explicacions particulars, aïllades. Inventa un mite per...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Resumen 2 Filos
  • RAMAS DE FILO
  • Resumen Orientación etapa 1 y 2 1er Semestre
  • Resumen Filo Final 2
  • File 2
  • 2 filo
  • FILO 2
  • filo resumen

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS