Rousseau

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1863 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ROUSSEAU

MÈTODE: RAÓ I SENTIMENTS

Mètode:
1. Limita el coneixement:
• A allò que li interessa de manera immediata, per a la vida pràctica i la vida moral i social.
• Degut a les limitacions de les capacitats humanes (aquestes únicament poden anar més enllà de les seues possibilitats mitjançant la imaginació).

2. Hem de guiar-nos per la nostra llum interior, ésa dir, la veu de la consciència.

❖ Conclusió = Regla fàcil del Vicari: admetre com a evidents tots aquells coneixements que no puga negar en la sinceritat del seu cor, és a dir, deixar-se guiar pel sentiment. No obstant, empra la raó com a instrument, per exemple per tal d’elaborar raonaments i argumentacions que recolzen allò dictat pels sentiments.ORIENTACIÓ PRÀCTICA DE LAFILOSOFIA DE ROUSSEAU

Raó teòrica: tracta de reflectir la realitat, així com tot allò que podem conéixer-ne. Per tant, la teoria consisteix en l’especulació sobre les qüestions relacionades amb l’existència, la constitució interna de la realitat, les lleis que la governen… Es tracta de qüestions ocioses pel que fa a la nostra moralitat i obligacions.

Raó pràctica: resposta racional a qüestions queens concerneixen de manera immediata, és a dir, relacionades amb la moral, la política… en definitiva, qualsevol activitat humana.


CRÍTICA DELS CONCEPTES IL·LUSTRATS DE RAÓ I PROGRÉS


| |IL·LUSTRACIÓ |ROUSSEAU |
|RAÓ |Atribut innat definitori de |La raó ésadquirida, allò innat que ens caracteritzà són alguns sentiments.|
| |l’ésser humà. | |
| | | |
| |La raó és l’única possibilitat |La raó ens completa iés l’única possibilitat de progrés, no obstant, la |
| |de progrés. |raó i el desenvolupament científic no comporten, necessàriament, un progrés|
| | |moral de la humanitat (la raó i les seues activitats pròpies contribueixen |
| | |a la degradació moral i,conseqüentment, a la infelicitat). |
|PROGRÉS |El progrés científic i tècnic |Distingeix entre: |
| |comporta un progrés integral. |Progrés científic i tècnic. |
| | |Progrés moral (restabliment dela igualtat originària de l’estat de |
| | |naturalesa). |
| | |Ambdues formes no coincideixen i, fins i tot, poden ser incompatibles. |


ESTAT DE NATURALESA: descriu l’home natural, és a dir, l’ésser humà abans de rebrecap influència de la societat o la cultura. No es tracta d’una època que va existir realment. Permet narrar l’evolució moral de l’home al llarg de la història.

Rousseau, per mitjà de la introspecció sobre les primeres i més simples operacions de l’ànima, descobreix la naturalesa originària de l’home:

Sentiments bàsics:
• Amor a un mateix: instint d’autoconservació.
• Pietatnatural: empatia.

L’home natural no té atributs morals ni intel·lectuals, doncs aquests venen amb la raó i la societat.

L’home viu en harmonia amb si mateix i amb l’entorn i, per tant, en completa felicitat.

En l’estat de naturalesa únicament existeixen desigualtat físiques.

Punt inflexió: propietat privada ≈ desigualtat moral ( civilització: l’home viu infeliç, en constant conflicte...
tracking img