Seguretat de les centrals nuclears

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (458 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Seguretat a les centrals nuclears:

S'ha dedicat una enorme atenció a la seguretat dels reactors. En un reactor en funcionament, la major font de radioactivitat, amb diferència , son els elementsde combustible. Una sèrie de barreres impedeix que els productes de fissió passin a la biosfera durant el funcionament normal. El combustible està a l'interior de tubs resistents a la corrosió. Lesgrosses parets d'acer del sistema de refrigeració primari del RAP formen una segona barrera. La pròpia aigua de refrigeració absorbeix part dels isòtops biològicament importants, com el iode. L'edificid'acer i formigó suposa una tercera barrera.
Durant el funcionament d'una central nuclear, es inevitable que es lliberin alguns materials radioactius. La exposició total de les persones que viuen ales seves proximitats sol representar-se en un percentatge molt baix de la radiació natural de fons. Per altra part, les principals preocupacions es centren en la alliberació de productes radioactiuscausada per accidents en els que es veu afectat el combustible i fallen els dispositius de seguretat.
El principal perill per la integritat del combustible es un accident de pèrdua de refrigerant, enel que el combustible resulta danyat o inclus es fon.
El sistemes dels reactors fan servir una complexa instrumentació per vigilar constantment la situació i controlar els sistemes de seguretatempleats per desconnectar el reactor en circumstancies anòmales. En cas de que es produsques una ruptura important en una tuberia, gran part del refrigerant es convertiria en vapor, i el nucli deixariad'estar refrigerat. Per evitar una pèrdua total de refrigeració del nucli, els reactors estan dotats amb sistemes d'emergència per refrigerar el nucli, que comencen a funcionar automàticament quan es perdpressió en el circuit primari de refrigeració. En cas de que es produsques una fuga de vapor a l'edifici de contenció des de una tuberia trencada del circuit primari de refrigeració, es posarien en...
tracking img