Sociales

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2094 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
La Segona Guerra Mundial
1. CAUSES DEL CONFLICTE
1.2 L’EXPANSIÓ NAZI
Els orígens de la Segona Guerra mundial cal buscar-los en la Primera Guerra Mundial. El Tractat de Versalles, fomentà la humiliació i el ressentiment en lloc de la reconciliació entre les nacions. Alemanys i Italians no acceptaren les imposicions de Versalles i aquest fet estimula l’afany de revenja.
La crisi de 1929 crea uncontext de depressió que va afavorir el sorgiment dels feixismes. Mussolini a Itàlia i Hitler a Alemanya, desenvoluparen un política exterior agressiva i d’expansionisme militar, justificada per necessitats econòmiques o per prestigi històric.
Les potències feixistes van desenvolupar una intensa carrera d’armaments fomentant un clima de tensió prebèl·lica a Europa.

1.3 LA CONFERENCIA DE MUNIC(1938)
França i Gran Bretanya convocaren la Conferencia de Munic per a frenar les aspiracions alemanyes, però acabaren claudicant davant de les promeses de Hitler (aturar el seu expansionisme). Txecoslovàquia va desaparèixer con Estat: Bohèmia i Moràvia van esdevenir protectorat alemany i Eslovàquia va passar a ser un estat satèl·lit.

1.4 EL PACTE D’ACER
En 1936. Alemanya va signar unaaliança amb Itàlia, coneguda com l’Eix Roma-Berlín. Aquesta va ser renovada l’any 1939 amb el nom de Pacte d’Acer. L’any 1936, Alemanya va signar amb el Japó el Pacte Antikomintern.

1.5 EL CORREDOR DE DANZING
França i Gran Bretanya s’havien mantingut al marge d’aquestes aliances. El 1939 Hitler va reclamar el corredor de Danzing, França I Gran Bretanya es van comprometre amb Polònia a anar a laguerra si era necessari.

1.6 LA INVASSIÓ DE POLÒNIA
El setembre de 1939 va començar la invasió de Polònia, Aleshores els França i Gran Bretanya declararen la guerra a Alemanya. Donant el començament a la Segona Guerra Mundial.

2. LES ALIANCES POLÍTIQUES DAVANT DEL CONFLICTE
2.2 A NIVELL EUROPEU I MUNDIAL
Per a evitar que l’URSS s’aliara amb França i la Gran Bretanya per a ajudar Polònia,Hitler va signar amb Stalin el Pacte Germanosoviétic.

3. DESENVOLUPAMENT DE LA GUERRA
3.2 LES VICTORIES DE L’EIX
Amb la invasió de Polònia, Hitler va començar la Guerra Rellamp. L’any 1940, els exercits alemanys van envair la major part de l’Europa (Dinamarca, Noruega, els Països Baixos, Bèlgica i el nord i l’oest de França).
Alemanya va bombardejar els ports i les ciutats britànics: foul’anomenada batalla d’Anglaterra.
La Gran Bretanya va resistir l’atac i Hitler va haver de renunciar al desembarcament, però va decretar el bloqueig de le Illes Britàniques i va desencadenar la batalla de l’Atlàntic.
3.3 EUROPA SOTA EL NAZISME
L’ocupació nazi tenia com a finalitat el sosteniment del territoris europeus en benefici d’Alemanya. El nazis organitzaren els territoris conquistats en regionsincorporades a la Reich, regions colonitzadores i estats satèl·lits (França, Ucraïna i els Països Baixos.
3.4 EL TRIOMF ALIAT
El juny de 1942 la situació de la guerra va fer un tomb quan l’URSS i els EUA van reforçar els aliats. Pel juny, els nord-americans van frenar els japonesos al Pacífic (Batalla de Midway) i els britànics van aturar els alemanys al nord d’Àfrica. El primer gran fracàs deHitler va tindre lloc a Stalingrad.
El desembarcament nord-americà a Normandia va permetre l’entrada a Europa de nombrosos soldats i vehicles. El 26 d’Abril de 1945 Hitler es va suïcidar.
Truman va decidir utilitzar una arma nova: la bomba atòmica, llançada sobre Hiroshima i Nagasaki (1945). El 2 de Setembre, el Japó va capitular i la guerra va acabar.

4. LES CONSEQÜENCIES DE LA GUERRA
4.2HUMANES
El balanç demogràfic de la guerra va situar al voltant de 50 milions de morts, quasi la meitat dels quals van correspondre a l’URSS, seguida d’Alemanya i Polònia.
Les destruccions materials van ser molt importants i van afectar, sobretot, les ciutats, els mitjans de comunicació i les instal·lacions industrials.
Els països que varen estar al marge de la contesa i que van esdevenir...
tracking img