Sociologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 27 (6682 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tema 1. Conceptes sociològics bàsics
Concepte de sociologia
La sociologia és la ciència que estudia els fenòmens socials, és a dir, aquells fets que impliquen un gran número de persones vinculades entre sí por qualque tipus de relació establerta. (No interessa la individualitat, si no l’agrupació d’un gran número de persones).
Ciència s’ha d’entendre com un estudi metòdic i sistemàtic d’undeterminat camp de la realitat. El camp de la realitat de la sociologia és l’anàlisi sociològic, és a dir, l’anàlisi dels comportaments que s urten de la societat i es desencadenen de forma grupal. Ex. La natalitat, seria el fenomen social d’un grup de la societat. El que interessa es fer una anàlisi.
La sociologia no és una ciència normativa, no pretén establir normes de comportament. Tampoc ésuna ciència mnemotècnica perquè no pretén establir lleis de comportament social, tampoc pretén intervenir en la societat, no dóna instruments ni solucions als problemes, intenta comprendre causalment els fenòmens socials. No és una ciència aplicada, es reflexiva y descriptiva.
Com ciència té tres problemes:
- Disciplina reflexiva. El fet de reflexionar sobre nosaltres mateixos ens pot fer caureen el subjectivisme o en el sentit comú, i això és una errada metodològica.

- Etnocentrisme. És la tendència a creure que la nostra cultura és la millor. Totes las cultures tenen aquesta tendència i jutgen als demés en base a sí mateixes.

- Antropocentrisme. Percepció de que el ser humà és el centre de tot. És una errada que considera que el ser humà no està inclòs dins d’un contínuumbiològic.
Quan reflexionem sobre el nostre comportament ho fem como si fóssim l’única espècie de la terra. Quan som un més hi ha que ser cautelosos sobre la diferència.
Degut a aquests tres problemes és una ciència que reclama un fort component de autoanàlisis y autocrítica per evitar aquestes errades.
Aplicacions de la sociologia
Les dades que la sociologia ens aporta es poden aplicar a lainvestigació científica, a la assessoria política. Ex. Un determinat partit polític li pot interessar com dirigir-se a gent d’una determinada edat i realitzar un estudi.
Poden també servir a la assessoria tècnica, com per exemple, a empreses d’imatge i publicitat. Pot servir al sistema educatiu, professors, a l’ensenyança.
De què pot servir als professors?
Per tenir consciència dels problemesexterns a l’aula, però influeixen en la seva dinàmica, és a dir, ens permet emmarcar el nostre treball més enllà de la didàctica. Ens pot donar una visió de conjunt sobre l’alumnat i sobretot ens ajuda a entendre la causa del comportament del grup.
Antigament el professor era un simple transmissor de coneixements sense tenir la necessitat d’entendre el context familiar del nin, la seva classesocial,… Ara sí interessa, ens interessa el nin com unitat, com un tot, la seva classe de pertinença, la seva família,… interessa perquè influeix en el context escolar i la sociologia ens aporta aquests coneixements.
Sociologia d’educació
Té per objecte d’estudi l’anàlisi sistemàtic i metòdic dels processos, institucions i fenòmens educatius des de un punt de vista sociològic.
Hi ha dos gransperspectives:
- Macrosociologia: estudia les relacions del sistema educatiu amb la societat. Ex: dividim el sistema educatiu en els cicles que ho dividim. Quin servei dóna a la societat aquesta divisió?
- Microsociologia: estudia les relacions a un nivell de centre, a nivell d’aula, nivell d’anàlisi, més pràctic, més experiencial, de relació entre alumnes i professors, entre diferents tipus d’alumnat.Mètodes de la sociologia (copisteria)
Tema 2. Mètodes d’investigació sociològica
Mètode científic: etimològicament scientia significava coneixement, però podem tenir molts coneixements sense ser científics i poden tenir validesa.
Tot coneixement científic ha de tenir una sèrie de criteris:
- Objectivitat: dades de la ciència que maneja han de ser observables, intel•ligibles, inferibles a...
tracking img