Sol melià: internacionalització

Páginas: 30 (7315 palabras) Publicado: 15 de junio de 2011
SOL MELIÀ:

INTERNACIONALITZACIÓ

ÍNDEX

1 – Introducció

2 – Expansió nacional

3 – Reorganització de l’equip directiu

4 – L’adquisició de “Hoteles Agrupados – Hotasa”

5 – Implicacions de la compra d’Hotasa

6 – Internacionalització

7 – Seguint la filosofia de creixement

8 – Preparant l’empresa per la sortida bursàtil

9 – El mercat d’Amèrica Llatina

10 –L’adqusició de Tryp Hoteles

11 – Gestió de marques i submarques

12 – Adaptant la companyia als nous temps

13 – Cartera de la cadena hotelera

14 – Estratègies de creixement de Sol Melià

15 – Internacionalització de la cadena

CONCLUSIÓ

BIBLIOGRAFIA

1 – INTRODUCCIÓ

Durant aquests darrers anys la competitivitat internacional s’ha anat intensificat, sobretot a causa de:

Accelaració dela innovació tecnológica, accés a Internet per un nombre major de gent, cada vegada més formada i amb més informació, sobretot als països desenvolupats.
Procés de l’Unió Europea, facilitant l’intercanvi de productes i persones entre el països membres.
La creixent importància de les economies del sud-est asiàtic en el context internacional.
Els acords de lliure começ entre els països d’EstatsUnits, Canadà i Mèxic, o entre els països llatinoamericans.
La creixent integració dels distints mercats financers internacionals.

Les empreses que volen sortir de les seves fronteres domèstiques, o ja han sortit i volen crèixer per refermar la seva posició en el mapa internacional, han de tenir en compte tots aquests aconteixements, com va fer la cadena Sol Melià.

Sense oblidar que hi ha dostipus de creixement. Per una banda, un creixement estratègic que reflexa cap on va la companyia, a través de projectes amb objectius concrets, que van dirigits a determinats mercats i nixos de població. Per altre, un creixement d’oportunitat, és a dir, proyectes que sorgeixen gràcies a que el mercat ofereix certes característiques o condicions externes favorables per la companyia.

Una empresainternacionalitzada pot augmentar de manera significativa les vendes de productes i serveis existents, obtenint majors rendiments sobre inversions ja fetes. Pot accedir a fonts de materies primes, productes intermitjos, o treballadors qualificats a un menor cost o de major qualitat que en el país d’origen, tot això permet millorar els processos productius. També pot obtenir capacitatstecnològiques que no existeixen en el país d’origen, i d’aquesta manera millorar el seu coneixement. Però un procés d’internacionalització dur associades tota una sèrie de dificultats. Tres tipus de dificultats són causades pels recursos existents dins l’empresa: la dificultat de transferir recursos a l’estranger, la dificultat de transferir a l’estranger les avantatges unides a aquests recursos i la creacióde desavantatges pels recursos transferits a l’estranger, ja que allà no trobam les mateixes condicions de mercat que en el país d’origen. Altres tipus de dificultats sorgeixen per la carència dels recursos necessaris per part de l’empresa per: ser una empresa multinacional, competir en el nou mercat i operar en el nou marc institucional.

Les empreses abans d’iniciar una expansió a un paísestranger analitzen detalladament les característiques d’aquest, estudien l’entorn competitiu i avaluen les avantatges de l’empresa en comparació amb els competidors. Un resultat favorable d’aquests análisis pot portar a l’empresa a decidir entrar dins el país estranger. Encara que hi hagi bones perspectives, a vegades l’operació en el país estranger no arriba als objectius desitjats, o no obté elsresultats esperats.

A continuació, s’explicaràn algunes de les principals eleccions que va decidir Sol Melià per arribar a ser una empresa multinacional.

2 – EXPANSIÓ NACIONAL

Hoteles Mallorquines (així s’anomenava Sol Melià al principi) desde els seus inicis fins la dècada dels setanta havia anat creixent dins el mercat local, és a dir, dins l’illa de Mallorca. En la dinàmica de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Sol Melia
  • Sol Melia
  • sol melia
  • Sol melia
  • sol melia
  • SOl melia
  • Sol melia
  • Sol melia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS