Spam

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 18 (4264 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Índice

⋄Introdución:

[pic]Definición e orixe da palabra “Spam” (Páx.:3-4)

⋄Contido:

[pic]Evolución do Spam na Internet (Páx.:4-5)

[pic]Obxetivos do Spam (Páx.:5)

[pic]Tipos de Spam (Páx.:6-7)

• Mediante Correo Electrónico
• Mediante mensaxería instantánea (Spim)
•Mediante fiestras emerxentes (Pop-Ups)
• Mediante telefonía móvil
• Mediante telefonía IP

[pic] De que formas os “spammer” conseguen os datos referentes as direccións de correo electrónico. (Páx.:7-8)

[pic]Consecuencias do Spam na Internet. (Páx.:8)

[pic]Cómo facer fronte ao problema do Spam (Páx.:9)[pic]Tecnoloxías de filtrado do Spam. (Páx.:9-11)

[pic]A loita legal contra o Spam, “As leis invisibles”. (Páx.:11-15)
• Regulación e lexislación
⋄Conclusións (Páx.:15-16)

⋄Bibliografía (Páx.:17)

Introdución
[pic]Definición e orixe da palabra “Spam”

O denominado “SPAM” refírese ao envío de mensaxes non solicitados, isto é un problema deimportante relevancia asociado ao servizo de correo electrónico e que afecta a todos os usuarios que o empregan. Un tipo de correo enviado de forma masiva, “correo lixo”, aínda que non sempre é spam dependendo se a persoa que o recibe lle interesa ou non.

O termo spam ten o seu orixe no xamón especiado (denominado SPiced hAM), primeiro produto de carne enlatada que non necesitaba frigorífico para súaconservación. Posteriormente, no ano 1969, el grupo de actores Monthy Python protagonizou unha popular escena, na cal os clientes dun bar intentaban elixir dun menú no que todos os pratos contiñan xamón especiado, mentres que un coro de vikingos cantaba: "spam, spam, spam, rico spam, marabilloso spam".

Facendo un pouco de historia, o primeiro caso de spam do que se ten noticia é una cartaenviada no ano 1978 pola empresa Digital Equipment Corporation.
Esta compañía enviou un anuncio sobre o seu ordenador a todos os usuarios de ArpaNet (precursora da Internet) da costa occidental dos Estados Unidos.

Non todas as persoas ou organizacións con correo electrónico sofren os efectos do spam ao mesmo nivel. No caso das organizacións, o seu impacto dependerá en gran medida das políticas quese definiran: tanto internas de utilización do correo electrónico coma as do emprego da Internet en xeral e tamén as de seguridade: é dicir, do “protexidos” que están os seus usuarios fronte a ataques maliciosos do exterior.
No caso dos usuarios domésticos, dependerá do uso que lle de ao correo electrónico e a facilidade coa que fagan públicas as súas direccións de correo ao empregar outrosservizos coma foros, blogs, chats, etc.
Existen fontes que nomean o comezo dó spam no ano 1994. O 12 de Abril de dito ano un avogado estadounidense, Laurence Canter e a súa muller, Martha Siegel, empregaron un programa informático para ofertar os servizos do seu bufete a seis mil foros da Internet algo que molestou a varios millóns de usuarios e tivo como consecuencia a súa desconexión da Internet e aperda da súa licenza de avogados.

⋄Contido:

[pic]Evolución do Spam na Internet
Como xa mencionamos anteriormente, é posible que o primeiro spam xerado fora en 1978, e causou un malestar xeneralizado, se ben este tiña interese para algúns dos que o recibiron. O uso do termo spam para relacionalo coa recepción de información non desexada xorde probablemente na Internet nos anos 80dentro dun tipo de xogos de rol en línea chamados MUDs (Multi-User Dungeons).
Nos anos 90 empezase a empregar este termo para asocialo ós mensaxes non solicitados, que xa comezaban a inundar ós grupos de noticias trasladándose rapidamente a outro servizo da Internet: o correo electrónico.
O correo non solicitado, aínda sen existir estatísticas moi fiables, estimase que foi crecendo de maneira...
tracking img