Taareas!' d:

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (284 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
aaaww!' Pz noo Traabajo enn reealidad mee insqribi a estaa paagina paara pooder leer laa obraa dee [Romeeo y Juulieta] loose!' diraan aa esta morra tanpeendeja....¬¬' peero inteenten busarla y Pff!'...Simpplemente no la enquentras!'.... Bueeno- Dee raato!' aai See veen:D...................................................................aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh!' Y eel ensaayo qee oqupa 250 Paalabras!' chaaau!' Pz Neeeee!' ni Pe2!' peero eel ees qqe.....qqemaadres digoo aqqui!' o.O .................................................................................aaaaaaaaaaaahhhh!' Pz buueno mee guustan ñaasDonaas!' n.n Peero Noo preeupeiShoon!' Noo stooi Obeesa!' Ni Tilliqa ni obeesa aai stooi 2 qe 3!' aaammm..... Mee Guusta [Paajaro] ♥_____________♥' Y Sooi alguuinMuui Muui I N T E N S I B A! ! ! ahaahaa!' :D aaha qmo Iaa no se qqe deecir y oqupo laa obraa R A P I D O!' diree esto!'... Bla bla bla bla bla bla bla bnlabla nñla nla mla aml mal nal nmal nk, skks jsjsj jjs hjjs ooooooo CIERTO!' Y UNA QOSA MAS!'... AMO EL SKAATE!' :D ahhora Si!' ...bla bla bla bla bla bla blabla bla bla bla bla bla bal bala nalna bla bla bla bala bla bla bla bal bala bala bla bala balka mans hsbhhs hshhs hh hh h h h h hh h b hh d d d d d dddd d dd d dd ddk obgj ihg v lvlhvi vhli hv vvu hf uhe ufhewiuh fh aaaaaaaaaaaah!' bla bla bla bla bla bla bla bakla n D: Yaa me qanse!' bnakhd bla bla blabla bla bla bla nla bla bka jhkla nla nka in jzan bla bla bla bla bla bla bla bla bla nla kla n bnha ahha ha ahyhna ha nhah bla bla bla bla bla abla bla b a
tracking img