Tabaquismo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 69 (17113 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de marzo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Olaia Bajo Recalde Memoria do Practicum

!

Limiar Historia do tabaco Lexislación vixente Enfermidades influídas polo consumo do tabaco Tratamentos para deixar de fumar Programa para deixar de fumar e Unidade de Tabaquismo da Facultade de Psicoloxía Protocolo de tratamento para deixar de fumar Valoración persoal Bibliografía Anexos

2 4 7 10 14

19 24 40 42 43

!

Diariamente,moitosfumadores deixan de fumar. As razóns para deixalos son moi diversas e persoais. De igual xeito, os métodos empregados para logralo varían dun fumador a outro; uns, a gran maioría, inténtano sos e outros recorren a tratamentos farmacolóxicos (chicles, parches, partillas, etc.) ou a outro tipo de terapias. Pero por desgracia, a pesar destes intentos, son tamén moitos os fumadores que recaen nohábito logo de días, meses ou incluso anos abstinentes, ou que non o conseguen. O tabaco produce enfermidades e pode ser causa de sufrimentos e morte, non obstante máis de mil millóns de persoas o consumen. O consumo do tabaco constitúe actualmente a primeira causa evitable de morbi-morbilidade dos países desenvolvidos. O que significa que cada ano morren prematuramente en España, como indican Montes,Pérez e Gestal (2004), 49.000 persoas a causa do tabaco. En España o 27’01% da poboación maior de 16 anos afirma fumar diariamente, concretamente a distribución por sexo e idade é a seguinte:
Distribución porcentual segundo sexo e grupo de idade Poboación de 16 y máis anos TOTAL AMBOS SEXOS TOTAL DE 16 A 24 AÑOS DE 25 A 44 AÑOS DE 45 A 64 AÑOS DE 65 Y MAIS AÑOS VARONS TOTAL DE 16 A 24 AÑOS DE 25A 44 AÑOS DE 45 A 64 AÑOS DE 65 Y MAIS AÑOS Mulleres TOTAL DE 16 A 24 AÑOS DE 25 A 44 AÑOS DE 45 A 64 AÑOS DE 65 Y MAIS AÑOS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 27,01 28,27 36,15 27,36 7,43 32,16 25,53 40,19 34,03 14,52 22,10 31,15 31,90 20,90 2,33 2,94 4,99 3,91 2,36 0,49 3,68 6,60 4,48 2,89 0,75 2,23 3,30 3,32 1,86 0,31 21,136,46 18,76 27,19 26,57 29,14 5,99 17,45 40,53 56,75 13,49 6,96 20,14 14,27 4,87 48,92 60,28 41,17 43,08 65,51 35,02 61,88 37,87 22,55 27,99 62,18 58,59 44,64 62,97 92,48 FUMADOR/A DIARIO/A FUMADOR/A OCASIONAL EXFUMADOR/A NUNCA FUMOU

Fonte: Ministerio de Sanidade e Consumo –INE. Enquisa Nacional de Saíde en España

!

Avance de resultados xuño 2006-xaneiro 2007.

A forza de dependencia ánicotina ven determinada por distintos elementos: O reforzo positivo, que é o que provoca un aumento da concentración, debido ás propiedades excitantes da nicotina, e a diminución do peso A rapidez de absorción desta substancias (10 segundos) e o seu efecto instantáneo A posibilidade de controlar as doses debido á forma de consumo A posibilidade dunha administración repetida (ata 200 veces por día)Por isto o fumador só elixe cando iniciarse no hábito e cando intentar deixalo, o resto na non depende del, unicamente queda suxeito á súa dependencia. Aquí analizarase a cuestión do tabaco e explicarase o tratamento para deixar de fumar aplicado na Unidade de Tabaquismo da Facultade de Psicoloxía da USC. Esta Unidade colabora coa Universidade na campaña “Deixa o fume fóra” que promove unambiente libre de fume e máis saudable nas facultades. A través desta campaña e do programa desenvolvido pola Unidade, na segunda fase da campaña axudouse a deixar de fumar a 246 persoas da comunidade universitaria (alumnos, profesores e PAS) no que vai de ano. Paro ademais de colaborar coa USC, a Unidade da Tabaquismo dirixida por Elisardo Becoña, tamén axuda a deixar de fumar a todo aquel que queirafacelo e que non pertenza ao ámbito universitario, ben a través do Programa 2001 para deixar de fumar por correo ou ben acudindo semanalmente ás sesión de tratamento en grupo ou individual que se levan a cabo na Facultade de Psicoloxía.

!

Tanto a Nicotiana rustica como a Nicotiana tabacum son orixinarias de América, principalmente do Caribe, e alí as coñeceu o home fai aproximadamente...
tracking img