Tectonica de placas y situacion de los volcanes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1093 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Introducció.

Segons la seva composició química la Terra presenta tres capes anomenades escorça, mantell i nucli.
Abans de 1910, els volcans, els terratrèmols, els plecs, les falles i la forma dels continents eren fets sense explicació respecte les seves causes. A partir de 1910 gràcies a la "Teoria de la deriva dels continents" del geòleg alemany Alfred Wegener (1880-1930), tots aquests fetshan quedat relacionats i explicats. Aquesta teoria va ser el punt de partida de l'actual "Teoria de la tectònica de plaques" que defensa que segons l'estat a la Terra hi ha una capa sòlida anomenada litosfera que està fragmentada en diferents plaques que es mouen sobre zones pastoses del mantell gràcies a corrents internes de magma, i que són els xocs entre aquestes plaques els que generen elsplecs, les falles, els terratrèmol, etc.

La litosfera terrestre.

La litosfera és la capa superficial sòlida del planeta. Està constituïda per l'escorça i per la part superficial sòlida del mantell, anomenat mantell residual. Segon el tipus d'escorça que contenen es distingeixen dos tipus de litosfera que són:
* Litosfera oceànica. És la que està formada per escorça oceànica i mantellresidual. Constitueix els fons dels oceans i té un espessor mitjà de 65 km però a les grans serralades que hi ha en el fons dels oceans, les anomenades dorsals oceàniques, el seu espessor és de només 7 km.

* Litosfera continental. És la que està formada per escorça continental i mantell residual. És la que constitueix els continents. Té un espessor mitjà d'uns 120 km.

La litosfera es trobaflotant sobre una capa pastosa anomenada astenosfera. La litosfera es troba dividida en gran fragments, les anomenades plaques litosfèriques o plaques tectòniques, que es mouen entre sí separant-se o xocant. Les col·lisions entre elles són els que generen els terratrèmols, els volcans, els plecs i les falles.

Astenosfera.

Tradicionalment aquesta capa s'ha definit com una capa fluïda delmantell que arriba fins els 250 km de profunditat i que es troba entre la litosfera i la resta del mantell, que són dues capes sòlides. En les últimes dècades s'ha descobert que en molts punts sota la litosfera no hi ha cap capa fluida. Per això, alguns autors consideren que l'astenosfera en realitat no existeix i que és tot el mantell el que presenta plasticitat i que tot ell és impulsat per lacalor procedent del nucli i així provoca el moviment de les plaques tectòniques.
Les plaques tectòniques.
Són els diferents fragments en què es troba dividida la litosfera. Actualment es diferencien tretze plaques tectòniques:
* Placa Pacífica
* Placa Nord-Americana
* Placa de Cocos
* Placa del Carib
* Placa de Nazca
* Placa Sud-Americana
* Placa Antàrtica
* PlacaEuroasiàtica
* Placa Iraniana
* Placa Aràbiga
* Placa Africana
* Placa Indoaustraliana
* Placa Filipina
Segons la seva constitució es diferencien dos tipus de plaques litosfèriques:
• Plaques oceàniques. Són les que estan formades exclusivament per litosfera oceànica. Per exemple la placa Pacífica
• Plaques mixtes. Són les que presenten una part de litosfera oceànica i una partde litosfera continental. Per exemple la placa Africana que presenta litosfera oceànica fins la meitat de l'Oceà Atlàntic i litosfera continental en el continent africà.

Tipus de contactes entre plaques.

Les plaques tectòniques son fragments rígids que es mouen flotant sobre un mantell plàstic, tradicionalment anomenat astenosfera. Es mouen a causa de corrents de magma calent procedent dela base del mantell. Aquestes corrents en arribar sota la litosfera es refreden i, impulsades pels materials que continuen arribant, tornen al fons originant-se així diferents corrents circulars anomenades corrents de convecció. Aquestes trencar una placa i després separar els dos fragments, i també poden fer xocar una placa contra una altre.

Els principals tipus de contactes entre plaques...
tracking img