Temario criminalistica u.b.

Páginas: 4 (1000 palabras) Publicado: 2 de octubre de 2010
PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA DE CRIMINALÍSTICA GENERAL DEL GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA.

1.- Introducció a la Criminalística.- Contingut, definició i objecte. Relació amb la criminologia.
2.-Síntesi històrica de la Investigació Criminal.- Període primitiu. Període constructiu. Període científic. La investigació criminal científica al nostre país.
3.- Antecedents històrics de laIdentificació Criminal.- Antropometria. Identificació penal. Identificació criminal empírica. Identificació per la ressenya personal tècnica.
4.- La inspecció ocular técnicopolicial en el lloc del delicte.-Origen, objecte, definició i finalitat. Principis de tota inspecció ocular. Ordre que convé seguir per efectuar la inspecció ocular. Especial referència a la redacció de l’acta d’inspecció Ocular:característiques. Material necessari: maletins d’inspeccions oculars.
5.- Les empremtes de crestes papil·lars en el lloc del succés.- La lofoscòpia, concepte i divisió. Lofograma latent, natural iartificial. Origen de les empremtes lofoscòpiques en el lloc del succés i classificació. Condicions que han de reunir els suports per reproduir i conservar aquesta mena d’empremtes. On s’han de buscar i comprocedir a la seva recerca. Manipulació i condicionament dels objectes en els quals se sospita la presència d’empremtes dactilars. Acotaments i protecció de les empremtes en general.
6.- Revelatd’empremtes latents de crestes papil·lars.- Reactius adequats i classificació. Reveladors físics o mecànics. Reveladors químics. Altre tipus de reveladors. Trasplantament d’empremtes dactilars.
7.- Altrestipus d’empremtes.- Empremtes de petjades, impressions de peus nus i calçats, empremtes en sèrie, conservació de les empremtes de petjades, la seva identificació. Empremtes de dents. Empremtesd’ungles i de llavis . Impressions del rostre, e impressions totals i parcials del cos. Rastres d’animals, etc.
8.- Taques de sang en el lloc del delicte.- la seva importància com a prova. Aspecte de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Temario Criminalistica
  • Criminalistica
  • Criminalistica
  • Criminalistica
  • Criminalistica
  • Criminalistica
  • criminalistica
  • Criminalistica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS