Teorias llenguatge i pensament

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1551 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEORIES
TEORIA DEL PENSAMENT DEPÈN DEL LLENGUATGE
Autors com Martinet, Whorf i Chomsky es coneixen com defensors del relativisme lingüístic.
Aquesta teoria diu que pensament i llenguatge són aspectes independents entre ells i dóna més importància al llenguatge. Afirma que no hi hauria pensament sense llenguatge i que aquest està present en tots els nostres pensaments. Si no disposéssim dellenguatge ens seria impossible pensar. Nosaltres parlem o interpretem físicament les coses abans de pensar-les.

TEORIA DEL LLENGUATGE DEPÈN DEL PENSAMENT
Piaget defèn que el llenguatge depèn del pensament. Darrere tot us del llenguatge hi ha d’haver una ment capaç de pensar.
Aquesta teoria també diu que llenguatge i pensament són aspectes diferents entre ells, però en aquest cas se’n dónamés importància al pensament que al llenguatge. Explica que no hi hauria llenguatge sense pensament. El llenguatge és la forma que tenim els éssers humans per expressar el que pensem, sense ell només seríem capaços de pensar imatges, però no expressaríem les nostres idees i emocions. Nosaltres primer pensem, i després expressem físicament el que hem pensat mitjançant el llenguatge, ja sigui ambparaules o dibuixos.

TEORIA SINTÈTICA
Aquesta teoria es defensada per Vigotsky. Diu que les dues teories esmentades sobre llenguatge i pensament són veritat.
Vigotsky parla de que llenguatge i pensament van per separat en una fase del desenvolupament humà, la fase pre-intel•lectual, des del naixement de l’ésser humà fins als 2 anys. El nen comença a dir coses, però el que diu no és massa clar.A partir d’aquesta edat pensament i llenguatge comencen a entrar en un procés de simbiosi, és a dir, que l’un depèn de l’altre. A partir del desenvolupament intel•lectual són necessaris amb dós conceptes, tant el llenguatge com el pensament es van complementant al llarg de la nostra vida.TEXTOS
TEXTOS QUE DEFENSEN LA TEORIA DEL PENSAMENT DEPÈN DEL LLENGUATGE
• Creiem que el text delsenyor Bertil Malmberg pertany a la teoria de Sapir i Whorf perquè dóna molta importància a la llengua, diu què és el nostre únic camí vers el coneixement. Per arribar a conèixer les coses necessitem utilitzar el llenguatge. No anomena el pensament pràcticament per res, es centra simplement en el llenguatge. El llenguatge és el que ens fa ser humans, segons Malmberg.

• Creiem que el text de HelenKeller pertany a la teoria del relativisme lingüístic perquè s’explica que la nena, sorda de naixement, va aconseguir dir algunes paraules sense necessitat de pensar. Utilitzant simplement el llenguatge l’educadora va aconseguir mostrar-li els sons que es produïen al parlar. Helen no va començar a pensar fins que va aprendre el significat de les paraules, i a partir d’aquest moment la seva vida faun gir de 180 graus, donant-li la capacitat de somniar, tenir fantasies, recordar, etc.

• Creiem que el text del senyor J. Hierro S. Pescador pertany a la teoria de que el pensament depèn del llenguatge perquè s’explica que la vida està construïda a través del llenguatge, què és el que utilitzem per comunicar-nos i expressar les nostres idees i pensaments. La realitat és alguna cosa que estàformada a partir del llenguatge i el món en que vivim està idealitzat també a partir del llenguatge.

• Creiem que el text del senyor H. G Gadamer pertany a la teoria del relativisme lingüístic perquè s’explica que el llenguatge no és cap mitjà d’expressió del pensament, si no que si no fos pel llenguatge, no hi hauria pensament. Tot el que coneixem ho fem a partir del llenguatge, i aquest no ésuna eina d’utilitzar un sol cop, si no que l’utilitzem gairebé sempre. La frase que fa evident la pertinença d’aquest text a aquesta teoria es que diu que el llenguatge és el centre de l’ésser humàTEXTOS QUE DEFENSEN LA TEORIA DEL LLENGUATGE DEPÈN DEL PENSAMENT
• Creiem que el text del senyor Henri Wallon defensa la teoria del llenguatge depèn del pensament ja que diu que els...
tracking img