Text argumentatiu

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (664 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEXT ARGUMENTATIU!

ESTRUCTURES:

Cinc tipus d’estructures:

Problema/ solució ( La solució afecta la causa que provoca el problema.
Causa/ conseqüència ( Presentar un fet o una situació i lesraons que l’han causat.
Descripció/ enumeració ( Llista de propietats que descriuen un objecte, anticipa el contingut de la
llista amb una síntesi breu decada element.
Comparació/contrast ( Amb una oració introductoria que presenta el dos objectes que seran
comparats. A. per descripcions separades: cadaobjecte es analitzat separa
dament, quan acaba uno comença en altra linia o paragraf l’altre. B. descrip
cions contraposades:Es contrasta cada element amb l’equivalent de l’altre
objecte.
Seqüència temporal ( La presentació de les diferents fases de transformació per les quals passa un
objecte.ASPECTES PRAGMÀTICS

El context:

Finalitat ( Informar de manera objectiva, funció lingüìstica predominant la representativa.
Emissor ( Emissor especialitzat o ocultació de l’emissor en el text.Receptor ( Se li presuposa un desconeixement en el tema. Tres tipus: A. Nivell cientific B. Didàctic
C. Divulgatiu.
Relació social entre emisor i receptor ( Institucionalitzada i jerarquitzada,grau formal.
Presencia en el text d’emissor, receptor, temps i espai ( Absència en general de referenciesdictiques.
Marques enunciatives que manifesten en el text les caracteristiques anteriors ( Absencia de díctics, procediments d’impersonalitat, eix de present, predomini el mode indicatiu, modalitatoracional enunciativa, absència de procediments de modalització, procediments de citació, recursos explicatius i procediments per a consensar la informació.

Recursos explicatius

Aposició ( Entre...
tracking img