Tirant lo blanch

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1656 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.- BIOGRAFIA DE L´AUTOR DEL LLIBRE (Joanot Martorell)
El seu naixement se situa entre el 1413 i del 1415 a la ciutat de València en el si d'una noble família originària de Gandia, però establerta a València des de 1400, segons l'historiador Jaume Chiner, la seva família era originària de Gandia encara que estava establerta a València des de l'any 1400. El seu avi Guillem Martorell va serconseller reial i el seu pare Francesc Martorell casat amb na Damiata Abelló, va ser majordom del rei Martí l'Humano.1
De Joanot Martorell, va estar casat amb una germana d'Ausiàs March i es coneixen força elements biogràfics que el mostren com un cavaller de vida agitada lluitador i agressiu. Va tenir una vida agitada, saltada de llançaments cavallerescos, i assumptes amorosos així com nombrososviatges. si bé en la majoria dels casos, fins i tot els desafiaments a mort, no van passar de duels verbales.1
A partir del 1.433 es data com el primer nomenament de Joanot com caballero.1 Va estar per llargues temporades a Anglaterra, Portugal i Nàpols, com a conseqüència de diverses lluites cavalleresques a les quals era tan aficionat. De totes les seves batalles entre cavallers tenim informació apartir de lletres de batalles que Martorell va escriure durant tota la seva vida. Això ho va plasmar en el Tirant lo Blanc, també va treballar com a prosista. En un dels seus viatges en 1438, a Anglaterra, va compondre un dels seus famosos poemes Plena de Seny.
Entre els enfrontaments que va tenir es poden ressaltar: 1
 En una ocasió Joanot Martorell va desafiar al seu cosí Joan de Monpalau quepel que sembla havia jagut en amors amb una germana seva, promès en matrimoni i es va negar a complir la seva promesa. El litigi es va allargar entre 1437 i 1445.
 Entre 1444 i 1450 tenim constància d'un altre litigi amb Gonzalo de Híjar, comanador de Montalbán, per un assumpte relacionat amb la venda d'unes propietats, aquest es va saldar a favor de Martorell.
 L'any 1442 contra Felip Boïl,per causes de testimoniaje.
De tots aquests enfrontaments es guarden catorze «lletres de batalla" (cartes intercanviades) que han estat editades en una edició delTirante lo Blanc publicada per Martí de Riquer en les edicions de 1969 i 1979.
Martorell residia al carrer del Mar de València, en un palauet que encara es conserva, al costat de la casa natal de Sant Vicent Ferrer. Després de la vendadels seus senyorius, es va incrementar la ruïna econòmica. Martí Joan de Galba, instal lat a València, li deixava molts diners perquè passava moltes necessitats. La data de la seva mort se situa entre març i abril de 1468.

2.- Context històric:
El segle XV representa un canvi molt profund respecte a la centúria anterior i, però, no és encara el Renaixement. És un moment d'efervescència intensade corrents noves i valors antics. És aquest segle el que donarà el gir definitiu cap a la nova mentalitat que suposa el Renaixement.
La literatura del segle XVIII aborda el tema de la Inquisició des d'un punt de vista crític. Al Càndid, de Voltaire, apareix com epítom de la intolerància i l'arbitrarietat jurídica la Inquisició, a Portugal ia Amèrica. 
Durant el Romanticisme, la novel gòtica,que es va desenvolupar sobretot en països protestants, s'associa amb freqüència el catolicisme amb el terror i la repressió. Aquesta visió de la Inquisició espanyola apareix, entre altres obres, a El monjo (1796), de Matthew Lewis, a Melmoth l'errabundo (1820) de Charles Robert Maturin i en Manuscrit trobat a Saragossa, del polonès Jan Potocki. 
Un dels més coneguts relats d'Edgar Allan Poe, Elpou i el pèndol, fantasieja en aquesta mateixa línia sobre les tortures de la Inquisició. El procediment de tortura que apareix a la història no té cap base històrica. 
A França, al començament del segle XIX, es va editar la novel epistolar Cornelia Bororquia, o la víctima de la Inquisició, atribuïda a l'espanyol Luis Gutiérrez, que crítica ferotgement a la Inquisició i als seus representants. ...
tracking img