Trabajo de reflexion

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (324 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Popverslag

Mijn schoolperiode ROC Van Twente 2011/2012

In april 2011 ben ik begonnen met de opleiding helpende zorg en welzijn niveau 2 te Hengelo.
Deze opleidingwordt betaal waar ik mijn stage plek heeft gevonden, vond ik dit een mooie kans voor mij om veder in de zorg te komen.
Ik wist niet wat ik er van kon verwachten, maar het leekmijn wel spannend om een jaar naar school te gaan. Het was in het begin wel wennen om in de school te zitten, maar ik ben wel heel blij met zulke leuke en gevarieerdeklasgenoten, Die het schooljaar eer stuk gezelliger maken.
Wat ik wel jammer vindt is dat er tijdens een les te veel wordt uitgelegd en omdat het in de klas vaak erg rumoerig is krijgik niet alles mee wat er gezegd wordt. En wat huiswerk betreft dan lees je thuis het huiswerk door en dan wordt er week erop weinig mee gedaan hierdoor weet je nog niet of jehet wel of niet goed hebt gemaakt.
Met het vak informatica heb weinig geleerd omdat de leraar weinig aanwezig was tijdens de les, dit vond jammer omdat ik niet zoveel vancomputers afweet.
Reflectieverslagen maken vond in ik in het begin moeilijk omdat ik die nog nooit had gemaakt en door mijn Nederlands.
De meeste moeite heb ik met het vakrekenen want dit vak heeft en ander manier gelegen dus het kost mij nu nog meer moeite dan vroeger om het goed te leren.
Maar ik heb over het algemeen toch wel wat geleerdtijdens dit schooljaar.
En ik ga het zeker gebruiken in de toekomst op mijn werk.
De proevers heb ik bijna afgetekend en mijn laatste popgesprek met Gonny Hoffs is goed verlopen.Als ik klaar ben met deze opleiding ga ik niet verder voor niveau3 op dit moment, omdat ik wil mijn Nederland te verbeteren voor dat ik veder wil ga doen.

Rosalva Mechan
tracking img