Tuteles

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (464 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TUTELES

La tutela és un procés d’incapacitació. Pot ser total o parcial.

És tracta d’un judici civil verbal que es porta a terme en els Jutjats de Família. Actua el ministeri fiscal, l’advocati el procurador. Les parts poden aportar totes les proves que considerin convenients. El jutge dicta sentència. Hi ha la possibilitat de recórrer aquesta sentència. Si no, la sentència és ferma.La sentència marca el règim de tuteles:
▪ Total: el procés d’incapacitació és total
▪ Parcial o curretela: el jutge enumera les funcions que la persona incapacitada pot fer sensenecessitat de ser tutelar (Ex. votar, treballar, ...). No substitueix al tutelat. Sobretot tracta el àrea patrimonial.

Mesures cautelars:

Fins que no s’ha dictat sentència és poden prendre mesurescautelars:
▪ Personals: cura personal, internament
▪ Judicials: prohibició de disposar dels bens
▪ Consell tutelar: per economies complicades (molt elevades...)
Tutors:


Elsnomena el jutge seguin criteris de lligams familiars:

▪ El cònjuge o parella de fet (si porten + de 3 anys de convivència)
▪ El pares o parella dels pares
▪ Els fills
▪ Elsgermans
▪ Altres familiars


El tutor escollit pot escusar-se durant els següents 15 dies al nomenament de la tutela (causió) per motius justificats (ex. malaltia, viure a l’estranger..).Les funcions del tutor són:
▪ La representació del tutelar
▪ La administració patrimonial
▪ Cura del tutelat
El tutor ha de demanar autorització prèvia al jutge per algunsactes importants com:
Vendre bens, fer hipoteques, etc.

Remissió de la tutela: Consisteix en destituir el tutor i anomenar a un altre. Les causes poden ser: no disposar dels drets civils, que hagifet fallida, presó, incompliment dels deures, convivència negativa...AutotutelaEs fa quan una persona preveu una situació d’incapacitat (ex. accident, malaltia...).

S’elabora una...
tracking img