Xuicios en kant

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (604 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tipos de xuizos

A priori: os solteiros non están casados(non informan,son universais e necesarios)


A posteriori: alguns solteiros son felices(o predicado non esta incluido noconcepto do suxeito)
Analíticos :son xuizos a priori ,ke por ser a priori son universais pero ke aumentan o noso coñecemento.
Sinteticos :son probables,os tigres están en perigo de extinción,aumentan o noso coñecemento.
Tanto os analíticos coma os sinteticos teñen en conta a relación entre sux e predicado.
(revisa esta parte porque teño un pouko de lio nos apuntes e non sei seestán ben)

Xuizo: enunciados dos que se pode decir se son verdadeiros ou falsos.son s únicos que debería utiliza-la ciencia
“ O home è libre “ non è un xuizo porke non podemos dicir se èverdadeiro ou non.

Sensibilidades espazo_ tempo:
---sensibilidade(5 sentidos)estética transcendental.
Critica da razón pura:---entendemento(razón)analítica transcendental
--- razón dialéctica transcendental
-- Espazo
A priori: -- tempo

--Imaxenes o que percibo cos 5 sentidos.esto que recibo non podo coñecelo se
A posteriori :-- sons non esta en ningún momento ou en ningún lugar--cheiros

O tempo non o percivo ,è cambiante e subxetivo,depende do momento.
O tempo esta nas cousas que cambian.
Espazo tempo----- intuicions ,pura sensibilidade; sò nunha situaciónpodemos prescindir do espazo:cando estou embalsamado,pero consciente,noto o paso do tempo ,o latido do corazón…

Tipos de acción:

* Contrarias ò deber( facer conscientemente o quenon debo)
* Conformes ò deber ( cun valor interesado,para evitar un castigo)
* Por deber ( sen condición,non buscando un premio ,nin para eviar o castigo)

Éticas materiais...
tracking img