657

Páginas: 7 (1719 palabras) Publicado: 15 de septiembre de 2015
Deures d’estiu
Dossier de 3r de primària

Nom i cognoms: ……………………………………………………

DOSSIER D’ESTIU – 3r
curs 2011-2012

NORMES DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS D'ESTIU
Cal presentar els treballs corresponents de cada àrea, en un dossier, amb fulls DIN A4
seguint les següents normes:
Cal distribuir el dossier per àrees i fer una portada on aparegui el nom de la mateixa.
Redactar amb llapis, amb lletraclara i llegible.
Respectar els marges, tan laterals com verticals.

És obligatori que realitzin els deures els alumnes que ho tinguin especificat en
l'informe.
Aquests treballs s'han d'entregar a la tutora del curs, el dilluns 3 de setembre (no es
corregiran els deures entregats fora de termini).
Recomanem, també, els quaderns de vacances que ofereixen algunes editorials per a
tots aquells alumnesque vulguin repassar més durant l'estiu. (Aquests no s'han
d'entregar a l'escola).

2

DOSSIER D’ESTIU – 3r
curs 2011-2012

MATEMÀTIQUES

Sumes

3

DOSSIER D’ESTIU – 3r
curs 2011-2012

Restes

4

DOSSIER D’ESTIU – 3r
curs 2011-2012

Multiplicacions

5

DOSSIER D’ESTIU – 3r
curs 2011-2012

Divisions

6

DOSSIER D’ESTIU – 3r
curs 2011-2012

Nombres romans
Recorda les lletres que hem estudiatdel sistema de numeració romà: I=1, V=5, X=10,
L=50, C=100 i resol aquests problemes.
Encercla les lletres que diuen en quina data es van construir, després, escriu aquestes
dates amb la nostra numeració.
Real Seminario de San Carlos:
S. XVII: ________________________
Museo de las Termas Públicas:
S. I a.C. - III d.C.: _______________
Casa de los Morlanes:
S. XVI: _________________________Informació útil
S.

significa segle

a.C.

significa abans del naixement de Crist

d.C.

significa després del naixement de Crist

Aquest és el rellotge d’una ciutat americana. Se n’han esborrat alguns nombres.
Endevina quins nombres són i escriu-los per ordre.

7

DOSSIER D’ESTIU – 3r
curs 2011-2012

Nombres capicues
Hi ha paraules que s’anomenen palíndroms. Són paraules que si les llegim de dreta aesquerra es llegeixen igual que d’esquerra a dreta i signifiquen el mateix. Per
exemple la paraula ANNA.
Podem trobar el mateix a matemàtiques? És a dir, podem trobar nombres que de
dreta a esquerra es llegeixin igual que d’esquerra a dreta i valguin el mateix? SI, són
els nombres capicues. Per exemple, el nombre 232.
Però entre els nombres hi trobem altres curiositats…
Endevina: quants capicues espoden formar amb dos dígits?
a. Infinits

b. Més de 100

c. 10

Encercla els nombres que són autèntics capicues.
828

12345

32453

26062

66

23132

Escriu tots els capicua que puguis formats per dos dígits (dues xifres)
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Escriu un nombre capicua que t’agradi especialment . Després calcula el seu doble i el
seu triple.

Nombre capicua……………………………..

El seu doble

El seu triple

Continuen sent capicues aquests resultats?

8

DOSSIER D’ESTIU – 3r
curs 2011-2012

Què en saps d’aquests nombres?
Ordena de més gran a més petit
456 – 777 – 329 – 876 – 99 – 213 – 867 – 909 – 900 – 538 – 8
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ara, ordena aquests de més petit a més gran.
876 – 404 -550 – 238 – 101 – 78 – 123 – 448 – 989 – 21 – 900………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tria l’opció correcta:
Tenen 300 € en bitllets de 10€. Quants bitllets tenen?
a. 3

b. 300

c. 30

d. 10

Eren al vint-i-tresè lloc de la llista i han avançat 11 llocs. En quin lloc estan ara?
a. Vintè

b. dotzè

c. dissegon

d. onzè

Quins nombres s’assenyalen en la recta numèrica? Encercla’ls.

Escriu el nombre més gran i el més petit que es poden escriure amb 3 xifres.

El més gran

El més petit

9

DOSSIERD’ESTIU – 3r
curs 2011-2012

Càlcul
Llegeix les instruccions i descobreix la figura de la mascota.

A partir del número 11, uneix els punts sumant-ne cada vegada 1 fins arribar a 20.
A partir del número 20, uneix els punts sumant-ne cada vegada 2 fins arribar a 40.
A partir del número 40, uneix els punts sumant-ne cada vegada 3...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • 657
  • 657
  • Art. 657. Sanción de clausura del establecimiento.
  • 657 SUESCUN La Accion De
  • 81 CCyCN Libro 2 Titulo VII Cap 4 Arts 648 A 657

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS