As vangardas en galicia

Páginas: 2 (498 palabras) Publicado: 20 de enero de 2012
AS VANGARDAS EN GALICIA.
En 1922 Manuel Antonio decide lanzar o manifesto Mais Alá e tratar de romper con toda a literatura que se fixera asta ese momento como se estaba facendo noutro sitios deEuropa.
Sen embargo en Galicia as Irmandades da Fala crían que non se podía prescindir totalmente da tradición pero aínda así seguían as tendencias que viñan de fora. Por iso en Galicia se cultivouunha vangarda distinta coñecida como vangarda enxebre cuxos ismos foron difundidos pola prensa literaria. Na cronoloxía dos ismos na literatura galega destacan tres períodos: no primeiro Vicente riscopublica na revista La Centuria o “Preludio a toda a estética futurista”, na segunda parte destaca “De catro a catro de Luís Amado Carballo e, na terceira, presentase unha forte axitación social porparte de Álvaro Cunqueiro xa que xurdiu durante a guerra civil.
O neotrobadorismo e o hilozoísmo aparecen dende que as cantigas medievais comezan a ser coñecidas en todas as clases sociais. As quemais influencia trouxeron foron as de amigo xa que representaban a musa popular e nacional galega. Só aparecen rasgos vangardistas en “Cantiga nova que se chama riveira” de Cunqueiro e en “Naosenlleira” de Bouza-Brey.
Luís Amado Carballo foi o maior representante do hilozoísmo que foi unha rama que representaba a doutrina estética nacional para os mais novos. Só escribiu un libro de poemas“Proel” pero cando morreu publicáronlle outro chamado “O galo”. Os seus poemas representan unha natureza personificada con elementos e auditivos. Os seus versos presentan sinxeleza métrica e parten deformas populares nas que a metáfora é o eixe estruturador.
Manuel Antonio foi o poeta galego con maior determinación á hora de seguir as vangardas. Era unha persoas de fortes inquietudes socio-políticase foi mariño mercante cousa que condicionou a súa literatura. Publicou varios manifestos como Mais Alá , Fatiguémonos ou Prologo dun libro de poemas que ninguén escribiu nos que incide nos afáns...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • As vangardas en Europa (galego)
  • As Vangardas Galegas
  • As Primeiras Vangardas
  • Vangardismo
  • Galicia
  • Galicia
  • galicia
  • GALICIA

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS