Bullying

Páginas: 53 (13152 palabras) Publicado: 12 de abril de 2010
Índex

▪ Introducció al Treball 2
▪ Introducció al Tema 3
▪ Definicions 4
▪ Models Teòrics7
▪ La Dinàmica Bullying: Intimidació entre iguals 14
▪ L’Escola i el Docent davant el conflicte 20
▪ Preguntes 29
▪ Entrevista a Blanca Díaz del Departament D’Ensenyament
de la Generalitat30
▪ Estudi de cas 36
▪ Entrevista a la Joana 39
▪ Annex 47

Introducció al treball:Quan ens vas proposar fer un treball relacionat amb l’assignatura de Pedagogia de la Inadaptació Social, ens varen venir molts temes al cap. Els nostres interessos eren molt variats, de fet, ens motivava tot i per això ens va costar molt definir-nos en un.
Des d’un bon principi, el tema dels acolliments ens venia molt de gust, però ens va semblar que podríem tenir molts entrebancs a l’hora decoordinar-lo amb la part pràctica (tenim una coneguda que treballa a la DGAM i li vàrem si podríem establir un contacte per fer una entrevista amb aquesta delegació i, tot i demana’ls-hi-ho per escrit, ens van dir que aquest servei no el tenien establert). Ens vam plantejar també el tema de la delinqüència juvenil, però també ens vam trobar amb el problema de la part pràctica i vam acabardecidint-nos per les conductes antisocials dins els centres escolars.

Durant uns quants dies, vam ser rates de biblioteques i navegants de la xarxa, trobàvem molta informació, a la que havíem de fer front i vam patir a l’hora d’acotar-nos i centrar-nos en l’esquema que presentem definitivament en aquest treball.

Les conductes antisocials que es generen a les escoles és un tema que ens va semblarinteressant ja que és una temàtica que ha tingut molta importància darrerament i que es relaciona amb la Reforma Educativa. Els mitjans de comunicació l’han tractat de manera especial i el seu ressò ha estat ben palès, tothom en parla, tant des del coneixement com des del desconeixement.

A mesura que hem anat avançant en el tema, hem pogut anar concretant cada cop més l’estructura del treball,fins que no l’hem acabat, els subpunts s’han anat modificant degut a la gran quantitat d’informació que teniem i l’amplitud pròpia del tema.

Introducció al tema:

El tema de la violència escolar ha tingut darrerament un ressò social que ha alertat tant a la població com a la comunitat educativa, creant-se així programes d’actuació a nivell educatiu i social.

Al introduir-nos en el tema,ens vam trobar que hi havia una impresició de conceptes, per això els intentat definir i acotar prèviament. Després hem fet una revisió dels models teòrics que han tractat el tema i hem vist que en una situació d’inadaptació es poden trobar diferents explicacions de diferents models teòrics, és a dir, aquests no són excloents.

Seguit d’aquesta part més abstracte, ens hem centrat en les conductesantisocials en sí, en concret en el fenomen del bullying, la violència entre iguals: de què tracta aquest fenomen, els tipus que hi ha i els rols que adopten l’agressor i la víctima.
Aquest fenomen també l’hem tractat dins l’àmbit educatiu i hem vist com afecta a l’aula i a l’escola, sobretot a la figura del docent, que no té un suport tan material com metodològic per tractar-ho dins l’aula,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Bullying
  • Bullying
  • Bullying
  • Bullying
  • Bullying
  • Bullying
  • Bullying
  • Bullying

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS