frozen pizza and others tales

Páginas: 2 (256 palabras) Publicado: 1 de noviembre de 2014
LLIBRE DE
MERAVELLES
Vicent Andrés EstellésAndrea Blasco-Ibáñez 2ªbac
Parts en què es divideix l’obra d’Estellés.
El llibre deMeravelles es divideix en tres parts dels cuals la central es la més àmplia.
La primera part es titula “Teoría i práctica de la flor natural” tracta sobre el manual d’aprenentage i estàformada per deu poemes sense títol. La segona part la formen quaranta-set peces amb títol i citació inicial titulada “Propietats de la pena” tracta sobre un al·legat esperançadorque encoratja als valencians. I la tercera part està constituida per cinc poemes sense títol.
POEMES
POSTAL es una de les obres més importants i mes conegudes de Estellés
TEMA:El porta recorda el temps passat amb la seua estimada i presenta els llocs per on passaven.
RESUM:
En aquest poema parla sobre els records d’un amor juvenil i innocent entrela seua estimada descrivints llocs on havien viscutESTRUCTURA:
El poema consta de divuit versos amb elements literaris d’un simbolisme culte. La primera paraula del poema estàtota escrita en majúscules. ARBRES.
El poema està dividit en tres parts.
-la primera part: explica el espai poétic en que es envolta -la segona part: del vers quart al versquinzé explica la historia d’amor poética, fa descripcions de l’estimada i té un realisme históric d’ alegría de la vida al voltant.
- la tercera part: tria un dels records eljo poétic i ens deixa al llindar de la relació amorosa futura, a la porta de la llar
RECURSOS EXPRESSIUS:
Personificació. “ aquella Font amable”
Enumeracions repetitives:
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • frozen pizza and others tales uno de los muchachos
  • Frozen Pizza
  • Frozen pizza
  • Frozen Pizza
  • Frozen Pizza And Other Slices Of Life (Traducción)
  • joanna's story and others
  • Luoma And Others
  • Frozen Pizza And Other Slices Of Life

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS