La plaça del diamant

Páginas: 4 (899 palabras) Publicado: 28 de noviembre de 2011
La Plaça del Diamant

La novel•la psicològica és un tipus de novel•la que va sorgir a principis del segle XX amb figures com Marcel Proust o James Joyce. Per esta novel•la se sol entendre l'intentde reflectir el món interior dels personatges, els seus pensaments, vida interior, maduració i evolució, sentiments, caràcter, ideologia, visió del món, escala de valors... Els narradors es valen dediversos recursos per aconseguir-ho, un dels més característics és la narració en primera persona i l'anomenat monòleg interior. A part, solia tractar sobre la psicologia de la dona, perquè creien queera més complexa i, per tant, més interessant. En la novel•la psicològica, doncs, l'argument o la tesi cedeixen el pas davant l'anàlisi dels personatges.
L'existencialisme és un moviment filosòficque situa l'existència humana al centre de la reflexió. No pas l'existència entesa en sentit abstracte, ni tampoc l'existència de les coses o realitats no humanes, sinó l'existència humana concreta.Entre les tesis fonamentals del pensament existencialista, trobem la supremacia de l'existència sobre la essència de l'home (este és conscient de que una cosa pot ser predit o manipulat, hi ha unaexistència conscient i no un acord amb cap definició, essència, generalització o sistema), la consideració de l'ésser al drama immediat de l'existència dins un mateix i amb els altres, l'anàlisi delssentiments que revelen la immersió limitada i individual de l'home al món, o la consideració de l'home com a responsable del seu ésser, per damunt de creences deterministes. L'existencialisme es planteja laconsciència de la pròpia existència humana i, en certa manera, el sentit d'aquesta, el sentit de la vida, atenent principalment a la finitud del món humà: la mort, la fragilitat, la responsabilitat,la llibertat...
El corrent behaviorista, en literatura, consisteix en basar una novel•la, principalment, en els diàlegs i en la descripció exterior de la realitat.
Els autors que escrigueren...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La plaça del diamant
  • La plaça del diamant
  • la plaça del diamant
  • La plaça del diamant
  • plaça del diamant
  • Plaça del diamant
  • la plaça del diamant
  • Plaça Del Diamant

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS