plaça del diamant

Páginas: 6 (1411 palabras) Publicado: 24 de febrero de 2014
7.3.TÈCNICA

1 Punt de vista:

a)El narrador ho explica en primera o en tercera persona? Posa'n exemples.

Primera persona.

''...Quan em vaig cansar de tenir vergonya em vaig treure les sabates d’un cop de peu i em vaig desfer els cabells...”.( Pàg.21-22)

“ Vam pujar per una escaletade pedra, ...”( Pàg.170)


b)És narrat per un narrador testimoni, protagonista, omniscient? Posa'nexemples.

Protagonista.

''...Sempre havia tingut por d'aquell moment. M'havien dit que s'arriba per un camí de flors i se'n surt per un camí de llàgrimes. I et duen a l'engany amb l'alegria. Perquè de petita havia sentit que et parteixen. I jo sempre havia tingut molta por de morir partida...''. (Pàg.60-61)

1. Centre d’interès:

a) Quin és o quina cosa el constitueixen? Què és el queens crida l’atenció i ens manté atents?

El que ens crida l'atenció és el maltracte que dona el Quimet a la Natàlia i ella no fa res i de mentres n'en surt dels seus problemes.

2. Temps:

a) És cronològic, hi ha retrospecció, anticipació, ordre lògic,
simultaneïtat?

És cronològic, perquè no ens parlar de coses que passaren simplement del que passa o alguna retrospecció.

b) En quintemps s’explica la història. En passat o en present?

Totes les narracions estan escrites en passat.3. Suspens:

a)Es retarda l’acció per tal de crear interès? Quan?

Sí, en molts moments de tregedia o de molta alegria ,per exemple : quan la Natàlia va a la drogueria per el veri .

4. To:

a Actitud de l’autor: quina creus que és la intenció que té. Què vol trasmetre?És considerada una novel•la rural, urbana, històrica i autobiogràfica. Vol transmetre els sentiments que té la Natàlia.7.4. MODES D’EXPRESSIÓ I ESTIL
1. Modes.

a) Fa servir diàlegs l’autor? Descripcions? Només narració? Els combina? Com i amb quin objectiu? Transcriu-ne exemples.

L’Autora combina lanarració amb els diàlegs, tot i que aquests no són gaire abundants, descriu molt el que els hi passa als personatges i també descriu el que diuen.

“...Es va aixecar i es va posar de cara a la japonesa, i després es va girar i es va tornar a asseure, i mentre s’asseia, quan encara no estava ben assegut, va preguntar:
- ¿Es voldria casar amb mi?...(Pàg.206)

2. Estil

a) Les figuresestilístiques o literàries. Busca 15 figures literàries. Copia els Exemples. Procura que no es repeteixin més de 2 cops.


Enumeració: “...Escala de paleta, espart, bola de sofre, bútxeres, ullets vermells i potes vermelles...” Pàg.137.

Exclamació Retòrica: “...¡Tot a passeig! ...”Pàg.137.

Pregunta Retòrica : “...¿Al mig del carrer? ...”Pàg.178.

Metàfora: “... color de cel...”Pàg.48.

Hipérbole: “...com si m’empaitessin tots els dimonis de l’infern...”.(Pàg.21.)

Comparació: “... la cinta de goma a la cintura estrenyent, estrenyent, com si estigués lligada en una branqueta d'esparreguera amb un filferro. ...”(Pàg.21).

Personificació: “...els núvols que corrien...”Pàg.63.

Antítesis: “... Semblava la primera i la darrera nit de tot. ...”Pàg.161.

Cosificació:“...feta una bola de son...”Pàg.63.

Geminació: “...Violetes..., Violetes... Violetes...” Pàg.92.

Cosificació: “...fer un nus al coll...”Pàg.208.

Metàfora: “...i dintre de cada toll, per petit que fos, hi hauria el cel...”Pàg.252.

- Imatge: “... I els meus nens... ... però eren dues flors. ...”Pàg.98.
b) Classifica les sensacions que experimenta la protagonista, Buscaexemples de : Olfacte, oïda, tacte, gust, vista.

-Vista:¿Mirem els ous?, vaig dir.”Pàg.127
-Olfacte: “Tota jo feia pudor de Colom” Pàg.124.
-Oïda: “només sentia els coloms”Pàg.124.
-Tacte : “tenia la pell de gallina”Pàg.23
-Gust: “despatxar dolços”Pàg.29


c) Cerca onomatopeies, Mínim 5. Explica que volen dir .


- pst... pst... : Vol donar a fer entendre que l’acció...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La plaça del diamant
  • La plaça del diamant
  • la plaça del diamant
  • La plaça del diamant
  • Plaça del diamant
  • La plaça del diamant
  • la plaça del diamant
  • Plaça Del Diamant

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS