Matemáticas Proyecto

Páginas: 7 (1506 palabras) Publicado: 21 de mayo de 2013
Títol de projecte
Refredament de substàncies
Nom del centre
Escola Santíssima Trinitat
Localitat
Barcelona
Nom de la persona en formació
Agustí Estévez Andreu
Nivell al qual s’adreça
1r de Batxillerat de Ciències i Tecnologia
Àmbit de coneixement
Ciències Tecnologia Matemàtiques
Breu resum:
(Descriu breument l’aspecte relacionat amb la recerca que t’ha servitde punt de partida)

Com a professor de matemàtiques, em trobo amb la necessitat de trobar aplicacions d’allò que explico a classe per tal de motivar els alumnes. Al mateix temps, el fet de modelitzar situacions reals em permet relacionar continguts que normalment són presentats de forma aïllada al currículum. Per tant, la modelització de situacions reals ha estat el meu punt de partida enl’elaboració del projecte.

Objectiu (explicita els objectius de millora dels aprenentatges que pretens assolir)

Com he comentat al resum, penso que una manera de millorar la motivació de l’alumnat a la classe de matemàtiques és mitjançant l’ús pràctic que se’n fa. Tot i que sabem que l’aplicació directa dels continguts no és l’únic objectiu de les matemàtiques, al nivell de secundària el trobofonamental per enganxar els alumnes, no només per veure que són importants fora de l’aula, sinó també per poder comprendre els objectes que s’estudien.
La motivació porta a una millora de l’atenció i de l’interès, clau per poder avançar. Després, la reflexió personal, el treball en grup i la comunicació fan la resta en quan a la millora de l’aprenentatge.

Desenvolupament de l’experiènciaL’experiència l’he desenvolupada amb els alumnes de 1r de Batxillerat de Ciències i Tecnologia, dels quals, aproximadament, un 65% van fer 4t d’ESO a la nostra escola.
El curs passat vam portar un projecte en el que s’havia d’investigar com es refredava un forn. Per tant, dos terços de la classe tenien coneixements previs sobre l’ús de funcions exponencials en situacions reals. Aquest curs hemdesenvolupat altres models exponencials i logarítmics, dels quals hem calculat els seus paràmetres mitjançant interpolació.

1a sessió: presentació del projecte i lliurament del material necessari per aquesta.
A la primera activitat, els alumnes es pregunten sobre com es refreda l’aigua calenta, explicant amb paraules, gràfiques (o fins i tot fórmules), la relació entre les variables temps itemperatura. Basant-me en el model de seqüència didàctica del Marcel Costa (“Planeta blau”), primer es comença amb una reflexió personal, després amb companys contigus i després amb tot el grup-classe. Amb el grup-classe es tracta d’arribar a establir quin model matemàtic s’ajustarà millor a la situació i amb el que poder continuar treballant a les activitats següents.
A la segona activitat es fa unplantejament similar, però amb el refredament de la naftalina, sabent que es produeix un canvi d’estat (solidificació).
No es tracta d’acabar la sessió amb el model de refredament adequat, això ja s’acabarà de determinar a partir de les dades obtingudes experimentalment.

2a sessió: realització al laboratori de l’experiment del refredament de la naftalina amb la recollida de dades, amb el suportlogístic de la professora de Química, la qual explica el procediment a seguir, descripció de la instrumentació i mesures de seguretat, tasques habituals al laboratori (no tots els alumnes cursen aquesta matèria). És possible que a la 1a sessió no s’hagi tingut en compte la temperatura al laboratori a l’hora d’establir el model. Si els alumnes no prenen aquesta mesura, caldrà que el professor ho faci.3a, 4a i 5a sessió: tractament de dades a l’aula d’informàtica. Explicació de com fer servir un full de càlcul (concretament EXCEL) per representar punts en un sistema de referència del pla. Es posen com a exemples les dades del refredament del forn (obtingudes el passat curs) i de l’aigua (apareixen al llibre de 1r de Batxillerat de McGraw-Hill).
En aquestes sessions els alumnes han de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Proyecto De Matematicas
  • proyectos matematica
  • proyecto matematica
  • Proyecto Matematicas
  • Proyecto De Matematicas
  • Proyecto de Matematicas
  • Proyecto Matemáticas
  • Proyecto De Matematicas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS