mATEMATICAS 4

Páginas: 2 (390 palabras) Publicado: 14 de febrero de 2016
a) (0,25p)Ves a l'apartat Qualificacions del mòdul i escriu les notes que vas obtenir al primer i segon Lliurament. 
     (Aclariment: cal que diguis la nota entera arrodonida, no el percentatge,mira la imatge)

    Nota del primer lliurament= 8
    Nota del segon lliurament= 7

b) (0,75p) A partir d'aquestes dues notes escriu l'equació ax2+ bx + c = 0 on a = nota 1r lliurament,  c=  nota del2n lliurament 
     i b= a +c. 
8x²+15x+7=0

c) (4p) Resol pas a pas l'equació obtinguda fins obtenir-ne les solucions. Si les solucions no són enteres escriu-les com a fracció simplificada, NO com avalor decimal. 


1 =2 = -1
d) (3p) Ara completa la següent taula amb altres quatre ternes de nombres que inventis seguint la mateixa pauta, és a dir:.
escriu elscoeficients a i c que tu vulguis a les dues primeres columnes
a la tercera columna escriu el coeficient b sempre com a suma dels anteriors :a+c
a la quarta columna escriu l'equació que queda amb els trescoeficients anteriors (atenció a l'ordre )
a la darrera columna escriu les dues solucions que té l'equació que has escrit. Recorda que si no són enteres cal escriure-les com a fracció simplificada, NO comen forma decimal.
En aquest apartat no has de posar la resolució explícita de les equacions això ho hauràs de fer al teu quadern, només has d'escriure les dues solucions. (Pots comprovar que lessolucions són correctes ajudant-te del full de càlcul que has construït abans o amb la calculadora wiris que et proporciona el campus ).

a
c
b = a + c
Equació: ax² + bx + c = 0
Solucions
2
-5
-3
2x² -3x - 5 = 0
 x1 = -1  ,  x2 = 5/2 
1
-12
-11
x² -11x -12 = 0
x1 = -1  ,  x2 = 12
1
10
11
x² +11x + 10 = 0
x1 = -10  ,  x2 = -1
2
-6
-4
2x² -4x -6 = 0
x1 = -1  ,  x2 = 3 
5
35
405x² +40x +35 = 0
x1 = -7 ,  x2 = -1

e) (2p) Què observes a partir dels resultats anteriors? Veus alguna regularitat entre els coeficients de les equacions i les solucions obtingudes. Explica-ho. (Es tracta...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Matematica 4
  • Matematicas 4
  • matematicas 4
  • Matematicas 4
  • Matematica 4
  • Matematicas 4
  • Matematicas 4
  • matematicas 4

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS