Actividades yoga escuela

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 33 (8160 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
PER QUÈ TREBALLAR EL IOGA A L’ESCOLA

Amb el ioga es poden treballar una gran quantitat de temes transversals, des de l’educació moral i cívica, a l’educació per a la pau, la resolució de conflictes i les habilitats socials, l’educació per a la salut, educació pel respecte i la igualtat dels drets i deures de les persones, educació ambiental, educació democràtica i qualsevol tipus dellenguatge: oral, escrit, matemàtic, plàstic, musical, corporal, etc. Per tant, les capacitats en el nou currículum, van per aquest camí i el ioga pot afavorir-les pràcticament totes.
A l’educació infantil es treballa amb la introducció d’un conte o una història, serveix de fil conductor i el treball esdevé més interessant, ja que dóna pas a la imaginació i a la creativitat. En aquesta edat resulta fàcilportar-los a qualsevol lloc imaginari. A partir del goig i la satisfacció, els nens s’obriran al món que els envolta i descobriran el seu potencial intern.
És important crear un clima d’alegria i distensió, però també de respecte, d’escolta i de silenci. Combinar moments dinàmics amb altres de relaxació i recolliment, crear un ambient agradable de respecte cap a un mateix i cap els altres, ensportaran  a l’èxit de les sessions.
També és molt important deixar uns moments al final perquè els nens s’expressin i comentin les seves vivències.
Treballar la cohesió de grup, la resolució de conflictes, l’autoestima, els valors, junt amb el descans, ens servirà per poder concentrar-nos i anar millorant els aprenentatges per “aprendre a aprendre”.

OBJECTIUS:

- Millorar la confiança en unmateix i potenciar l’autoestima.
- Desenvolupar la socialització.
- Fomentar una imatge positiva d’un mateix.
- Expressar les emocions i els sentiments per mitjà del cos.
- Progressar en el coneixement i domini del cos i de les seves possibilitats,
adquirint hàbits bàsics de salut i benestar.
- Desenvolupar la consciència corporal.
- Prendre consciència del cos i de les seves possibilitats.- Eliminar toxines del cos i de la ment.
- Reconèixer i expressar les emocions i els sentiments.
- Aprendre diferents postures de ioga (asanes).
- Prendre consciència de la respiració.
- Desenvolupar l’atenció i la concentració.
- Gaudir del joc
- Aprendre a relaxar-se.
- Aprendre a visualitzar.
- Experimentar el plaer i la satisfacció per la quietud i el repòs.
- Desenvolupar l’atenciói la concentració.
- Desenvolupar i aprofundir en una sèrie de valors personals i socials.

BENEFICIS:

Els beneficis que aporta el ioga són molts, i s’obtenen a nivell físic, psíquic i emocional.

En el pla físic:
- Desenvolupament i destresa dels músculs motors.
- Millora dels hàbits posturals (manteniment de la columna).
- Desenvolupament de la caixa toràcica.
- Massatge dels òrgansinterns.
- Flexibilitat a les articulacions i als músculs.
- Estimulació de les funcions vitals (respiració i circulació de la sang).
- Afinació dels sentits.
- Millora de l’equilibri.
- Possibilitat de recuperació, en cas de fatiga.
- Millora de la salut.
- Exercita l’equilibri i l’estabilitat (essencials per a la correcta alineació del cos).
- Millora la coordinació i el ritme, al passard’una postura a l’altra.
- Afavoreix la relaxació i el descans.
- Augment de l’energia (aquesta està directament relacionada amb la columna vertebral).
- Afavoreix la lateralitat.

En el pla psíquic:
- Calma i relaxa la ment.
- Desenvolupa l’atenció i la memòria.
- Afavoreix la concentració i l’autodisciplina, millorant el rendiment escolar.
- Incrementa la imaginació i la creativitat.- Millora la capacitat de raonament.
- Agilita l’activitat mental.
- Ajuda a obrir la consciència.
- Redueix els nivells d’ansietat.
- Proporciona benestar interior.

A nivell emocional:
- Millora la confiança en un mateix, augmentant l’autoestima.
- Harmonitza el cos i la ment.
- Afavoreix l’acceptació dels altres.
- Canalitza l’energia per donar millor resposta a les emocions.
-...
tracking img