Allò que tal vegada s¡esdevinguè de joan oliver

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (459 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Etapes del teatre
 
Les etapes del teatre de Joan Oliver podem dividir en dues grans etapes. La primera va de l’any 1928 al 1936. Trobem amb unes peces que segueixen la tècnica de la comèdiaburgesa, però que es caracteritzen  pel to crític i realista respecte a la societat. La majoria dels personatges, negatius i representatius de tot allò que ell rebutja, són presentats d’una manera bastantesquemàtica i, per tant, manquen d’una anàlisis psicològica aprofundida. L’autor es fa present en alguns moment i ens fa conèixer els seus punts de vista respecte a allò que s’està representant al’escenari. Així, Caïm (un personatge d’Allò que tal vegada s’esdevingué) de vegades encarna les idees de l’autor. Les obres corresponents a aquesta etapa són Marit i muller o el descompte, Cambrera nova(escrita el 1928 i publicada el 1937), Una mena d’orgull, Lluna de mel, Allò que tal vegada s’esdevingué (escrita el 1930 i publicada el 1936), Cataclisme (escrita el 1934, estrenada el 1935 i elaboradaposteriorment amb el títol El papà de Romeu i Julieta), i El 30 d’abril (escrita entre els anys 1934 i 1936 i estrenada el 1987). Les obres més importants d’aquesta primera etapa són Cambrera nova,Allò que tal vegada s’esdevingué i Cataclisme; aquestes peces plantegen una dura crítica a la burgesia, se centren en les relacions familiars i mostren uns éssers corromputs que només viuen d’aparences.El juliol del 1936 esclatà la Guerra Civil, però el seu abast i la seva transcendència trigaren una mica a evidenciar-se en els escenaris teatrals. Joan Oliver, fortament interessat pel transcurshistòric, se sentí afectat per la guerra, i l’obra és fruit d’aquesta experiència.
La segona etapa comença després de la Guerra Civil. És aquest, un període dur i difícil. El nostre teatre passa peruna de les pitjors èpoques; els autors, o bé s’han vist abocats a l’exili, o bé, si s’han quedat, s’han trobat amb la prohibició de representar obres en català. A partir  del 1945, i gràcies al...
tracking img