Análisis de tres sujetos de fuga de bach

Páginas: 3 (577 palabras) Publicado: 18 de diciembre de 2011
Segon Treball - Anàlisi Musical
Anàlisi de tres subjectes de fuga
Fuga número 1: Fuga en re menor per a orgue - J.S. Bach

Fragment de la Tocata i Fuga en re menor de J. S. Bach en el que apareixper primera vegada el subjecte de la fuga

Podem observar que el tema principal del subjecte està dividit en dos donat que Bach aprofita els salts de la melodia per fer creure que nʼhi ha dos; unpedal de la (dominant) i una altra que seria el “sol fa mi re do# re mi fa la si do# re do# re mi fa”. Podem dir que el subjecte acaba en la primera meitat del fa corxera de la mà esquerra perquè lamelodia està construïda amb quatre grups de quatre notes per graus conjunts: “sol fa mi re / do# re mi fa / la si do# re / do# re mi fa” i finalitza just en la modal de lʼacord perquè el proper pedal esdesenvolupi en la tònica de la tonalitat.

Fuga número 2: Contrapunctus I de lʼart de la fuga - J. S. Bach

Fragment de Contrapunctus I de lʼart de la fuga de J. S. Bach en el que apareix perprimera vegada el subjecte.

Veiem que en un principi la melodia ens dóna un arpegi de lʼacord de re menor amb blanques “re la fa re” després passa a dominant “do#” blanca i es mou per graus conjuntsfins al final del subjecte “re mi fa sol fa mi” on acaba el subjecte. Aquesta vegada podem veure que el subjecte està separat per dos compassos (que amb la escriptura dʼavui dia en serien quatre) en elprimer la melodia es basa en salts i en el segon en graus conjunts. Un primer salt de quinta per veureʼs compensat per dos salts de tercera (major i menor respectivament), seguits de la dominant, despréstres notes ascendents per graus conjunts i finalment tres més descendents també per graus conjunts. Fuga número 3: Fuga XV extreta del preludi i fuga en Sol Major del Clave Bien Temperado I - J. S.Bach

Aquest subjecte està dividit clarament en tres parts amb dos motius rítmics i melòdics clarament diferenciats. En primer lloc un compàs en el que la melodia es mou per graus conjunts...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Análisis de la Fuga BWV 871 de Johann Sebastian Bach
  • Fuga de bach
  • Análisis Fuga 5 Del Tomo I Del Clavecin Bien Temperado De Bach
  • Perspectiva con tres puntos de fuga
  • la fugue de bach
  • Análisis Administrativo Pollitos En Fuga
  • Resúmen y análisis de Crónicas de una fuga
  • Analisis De La Pelicula: Sueños De Fuga

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS