Aplicacions robotica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2280 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Abans de veure les aplicacions dels robots en l'actualitat caldria veure les diferencies que hi ha entre ells, ja que no tots els robots estan fets pel mateix us, per això les seves característiques canvien per l'us corresponent que tinguin. A partir d'aquestes característiques es poden diferenciar en diferents grups.
-Androides: robots amb forma humana. Imiten el comportament de les persones,la seva utilitat en l'actualitat és de només experimentació. La principal limitant d'aquest model és la implementació de l'equilibri en el desplaçament, doncs és bípede.

-Mòbils: es desplacen mitjançant una plataforma rodant (rodes); aquests robots asseguren el transport de peces d'un punt a un altre.

-Zoomòrfics: és un sistema de locomoció imitant als animals. L'aplicació d'aquests robotsserveix, sobretot, per a l'estudi de volcans i exploració espacial.

-Poliarticular: mouen les seves extremitats amb pocs graus de llibertat. La seva principal utilitat és industrial, per desplaçar elements que requereixen cures.

En l'actualitat, els robots comercials i industrials són àmpliament utilitzats, i realitzen tasques de forma més exacta o més barata que els humans. També se'lsutilitza en treballs massa bruts, perillosos o tediosos per als humans. Els robots són molt utilitzats en plantes de manufactura, muntatge i embalatge, en transport, en exploracions a la Terra i en l'espai, cirurgia, armament, investigació en laboratoris i en la producció en massa de béns industrials o de consum. Altres aplicacions inclouen la neteja de residus tòxics, mineria, recerca i rescat depersones i localització de mines terrestres. A més dels camps esmentats, hi ha models treballant en el sector educatiu, serveis (per exemple, en lloc de recepcionistes humans o de vigilància) i tasques de recerca i rescat. A continuació veurem alguns del àmbits més importants en què els robots son utilitzats:

-En l'àmbit militar el robots avui en dia tenen un paper molt important a l'hora de lluitaren guerres, ja que com que ells no pateixen dolor, son molt precisos, ràpids i eficients es consideren el soldat perfecte. Un impulsor molt significatiu d'aquest tipus d'investigacions és el desenvolupament d'equips d'espionatge militar. Destaquen també l'èxit de les bombes intel·ligents, sense oblidar l'ús de sistemes robòtics per a la retirada de minesantipersona. Es considera que en un futurles guerres no tindran presencia humana a les lluites cos a cos ja que seran els robots qui les facin, reduint el numero de baixes humanes a cero.
-Existeixen en l'actualitat un nombre important d'aplicacions consolidades de la robòtica i de les tecnologies associades a la mateixa en els diferents camps de la medicina. Es destaquen dues grans àrees, la cirurgia i la rehabilitació, agrupades al seutorn, d'acord amb les característiques de mida, disseny i manera d'operació dels robots i tecnologies robòtiques utilitzades, en macro i microrobots A més es consideren una altra sèrie de futures aplicacions relacionades amb la bio-robòtica en què es considera que la robòtica pot servir com a element promotor per entendre alguns aspectes del comportament i funcionalitats dels sistemes biològics.Són dues les principals aportacions que pot realitzar la robòtica a la cirurgia. D'una banda la gran precisió dels seus moviments, superior a la de les mans del cirurgià, inevitablement subjectes a moviments no desitjats (tremolor fisiològic) o errors de posicionament per falta de visibilitat, cansament, etc. D'altra banda la possibilitat de separar el cirurgià de la sala d'operacions, podentaixí arribar a pacients situats en llocs allunyats o en certa mesura inaccessibles.

Des del punt de vista de la tècnica quirúrgica, les aplicacions dels robots en la cirurgia poden agrupar-se en aquelles basades en la cirurgia per imatge i la cirurgia mínimament invasiva.

En la cirurgia per imatge, es fa ús de les diferents tècniques d'imatge mèdica (TAC, etc) per a disposar, de manera...
tracking img