Art grec

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2210 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.PARTENÓ
Nom: Partenó
Arquitecte: Ictinos i Cal·lícrates
Cronologia: 447-432 a.C
Localització: Acròpolis d’Atenes (Grècia)
Estil: grec clàssic
Materials utilitzats: marbre del Pentèlic i fusta
Sistema constructiu: arquitravat
Dimensions: planta 69,5m x 31m; columnes 10,5m (alt) x 1,8m (diàmetre base)

a)Situeu l’obra triada en el temps i relacioneu-la amb el seu context històric:

ElPartenó es va construir entre el 447-432 a.C

Un cop finalitzades les guerres Mèdiques, Atenes es converteix en la més gran de totes les <<polis>> gregues. Atenes era dirigida per Pèricles.

b) Digueu a quin estil pertany l’obra i descriviu els elements més importants d’aquest estil.

El Partenó pertany a l’estil grec clàssic d’ordre dòric.

1.L’ARQUITRAVAT: l’estructura delsedificis es basa en línies rectes.
2.ANTROPOCENTRISME: està fet a la mida de l’home
3.MARBRE: era el material més utilitzat per la construcció
4.HARMONIA VISUAL A TRAVÉS DELS EFECTES ÒPTICS: les línies que aparentment són horitzontals o verticals es corben o s’inclinen per corregir les distorsions òptiques que causa la perspectiva
5. BELLESA
6. RELIGIOSITAT: Eren dedicats a déus

ANÀLISIFORMAL

Elements de suport i suportats

Les columnes dòriques i murs del Partenó suporten un entaulament horitzontal,compost per un arquitrau, llis i sense cap ornament; un fris, dividit

en tríglifs i mètopes, i una cornisa, que sobresurt. Juntament amb les columnates interiors, es responsabilitzen de la coberta inclinada a dues aigües,

que, a les dues façanes, desembocava en elsfrontons respectius. S’alça sobre un estilòbat i dos estereòbats. Sobre aquests s’aixequen les columnes dòriques, fortes i grandioses. Els fusts són robustos i de baixa alçada. Arriben al capitell a
partir del collarí. El capitell el formen un equí i un àbac. El frontó estaba ple d’escultures.

Espai exterior i interior

El Partenó es un temple dòric octàstil, amb dos pòrtics hexastils i perípter,de planta rectangular amb una cel·la interior dividida en dues estances incomunicades, que el convertien en un temple doble i que feien necessàries dues façanes d’acces amb dos pòrtics.
La sala mes gran contenia la famosa estàtua criselefantina d’Atena, a qui era dedicat el temple, esculpida per Fídies.
La sala més petita guardava el tresor del temple.

Estil
El Partenó adopta unesproporcions atípiques i un nombre de columnes poc freqüent: 8 a les façanes principals i disset a les laterals. Hi predominen les línies rectes.

Contingut i significació

Allò que fa especial al Partenó avui día son els efectes òptics. Aixi, línies que aparantment són horitzontals o verticals es corven o s’inclinen per corregir les distorsions òptiques que causa la perspectiva en el conjunt. Lesnombroses correccions òptiques que es van fer, van ser per donar més harmonia al temple.
El Partenó era decorat amb escultures, que representaven escenes com el naixament d’Àtena o la disputa de la deessa i Posidó per la possessió d’Atenes. També hi havien escultures en alt relleu que representaven diverses escenes de combats de la Giagantomàquia, l’Amazonomàquia i la Centauromàquia.

Funció
Eltemple d’Ictinos i Cal·licrates era una ofrena monumental als déus com agraïment dels seus favors i una demostració de la grandesa d’Atenes.

2. NIKE ÀPTERA

Nom: Nike Àptera (o Atena Nike)
Arquitecte: Cal·lícrates
Cronologia: 421 a.C
Localització: Acròpolis d’Atenes (Grècia)
Estil: grec clàssic
Materials utilitzats: marbre blanc del Pentèlic
Sistema constructiu: arquitravat
Dimensions:4’18m x 3’78m

a)Situeu l’obra triada en el temps i relacioneu-la amb el seu context històric:

El temple d’Atena Nike es va construir l’any 421 a.C

Commemora la victòria sobre els perses a la Batalla de Salamina. La idea de la seva construcció va sorgir en el 449 a.C, després de la pau amb els perses.

b) Digueu a quin estil pertany l’obra i descriviu els elements més importants...
tracking img