Avaluacio de programes, centres i professors, uoc, modul 4

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (852 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Mòdul 4 : Avaluació del professorat

Per analitzar els documents que ens han proporcionar per definir l’avaluació del professorat, farem un breu resum sobre les diferents aportacions dels diferentsautors de referència:

Scriven (1988-194) fa un anàlisi de quins són els coneixements i competències bàsiques que ha de incorporar un professor.

1.- Coneixement de la matèria: en àrees de laseva competència i en matèries transversals del currículum
2.- Competències d’instrucció: habilitats comunicatives, de gestió i de programació i desenvolupament.
3.- Competències d’avaluació:coneixements sobre avaluació dels estudiants, habilitats de construcció i administració de proves i classificació, puntuació i qualificació (procés i resultat) i registre i informe del rendiment delsestudiants: coneixement sobre informes de rendiment i procés d’informació a estudiants, administradors, pares i altres.
4.- Professionalitat: ètica, actitud, millora, servei: coneixement sobre la professió,ajuda als professors novells i als col·legues, treball per a les organitzacions professionals i investigació sobre l’ensenyament. coneixement dels dures i coneixement de l’escola i el seu context
5.-Altres deures amb l’escola i la comunitat.

Shalock (1993) parteix de l’anàlisi de la productivitat i l’efectivitat dels docents.

1.- Coneixement docent, matèria que s’ha d’ensenyar, pedagogia,psicologia del desenvolupament ... amb tests, assajos, entrevistes..
2.- Habilitats docents, mètodes i tècniques didàctiques, estímuls... s’observa la conducta a l’aula o en situacions de simulació.3.- Competència docent: preparació específica per cumplir responsabilitats i les funcions dels professionals com disseny i planificació docent, motivació dels estudiants, orientació i control delprogrés dels estudiants i treballs amb demés professionals, coordinant també entrevistes amb pares, directius i estudiants.
4.- Efectivitat docent: contribució del professor als progressos dels...
tracking img