Carme roig

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 105 (26199 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
El gust per la lectura

Montserrat Roig: Ramona, adéu (Un llibre de revoltes)

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

SEMINARI “El gust per la lectura” 2002-2003

Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa Servei d’Ensenyament del Català

Montserrat Roig: Ramona, adéu (Un llibre de revoltes)

M. CARME FARRERAS AMETLLER MIREIA MANRESA POTRONY

ÍNDEXINTRODUCCIÓ .............................................................................................................. 5 ORIENTACIONS PER AL PROFESSORAT .................................................................. 6 1. Objectius ................................................................................................................ 6 2. Continguts.............................................................................................................. 6 3. Orientacions didàctiques........................................................................................ 7 I. MONTSERRAT ROIG, ESCRIPTORA ........................................................................ 9 1. Biografia iobra..................................................................................................... 11 2. Una personalitat compromesa ............................................................................. 14 II. RAMONA, ADÉU: UN LLIBRE DE REVOLTES ....................................................... 19 1. Proposta de lectura.............................................................................................. 21 2. Parlem de revoltes............................................................................................... 23 3. Revoltes externes ................................................................................................ 25 3.1. El món de l’àvia ............................................................................................ 25 3.2. El món de la mare........................................................................................ 26 3.3. El món de la filla ........................................................................................... 28 4. Revoltes internes ................................................................................................. 29 4.1. El món intern de l’àvia .................................................................................. 294.2. El món intern de la mare .............................................................................. 30 4.3. El món intern de la filla ................................................................................. 32 5. La literatura com a revolta.................................................................................... 34 III. FEU LA VOSTRAREVOLTA................................................................................... 37 1. Projecte d’escriptura ............................................................................................ 39 2. Planificació........................................................................................................... 42 2.1. La creació d’un món exterior........................................................................ 42 2.1.1. El temps històric: contextualització d’una època .................................. 42 2.1.2. L’espai .................................................................................................. 47 2.2. La creació d’un món interior ......................................................................... 52 2.2.1. Les característiques dels personatges................................................. 52 2.2.2. Els personatges i el seu entorn ............................................................ 54 2.3. Les veus que expliquen la història ............................................................... 58 2.4. Els temes...................................................................................................... 61 2.5. L’organització del...
tracking img