Coca cola

Páginas: 2 (362 palabras) Publicado: 14 de diciembre de 2010
SISTEMA DE IMPRESIÓN AULASNET

Vicerreitoría de Calidade e Harmonización Europea

Escolle nas propiedades da impresora as opcións desexadas en preferencias de impresión. Capacidade de impresión adobre cara.

Capacidade de impresión en cor e en branco e negro.

SISTEMA DE IMPRESIÓN AULASNET

Vicerreitoría de Calidade e Harmonización Europea

Escolle nas propiedades da impresora asopcións desexadas.

Selecciona a bandexa de entrada do papel. Para imprimir a doble cara é necesario usar algunha das dúas bandexas (bandexa 1 e 2).

SISTEMA DE IMPRESIÓN AULASNET: PASO 1Vicerreitoría de Calidade e Harmonización Europea

(1) Escolle, no equipo de Liberación, desde que ordenador enviou o traballo. O nome do ordenador está na etiqueta colocada no propio ordenador. SISTEMA DE IMPRESIÓN AULASNET: PASO 2

Vicerreitoría de Calidade e Harmonización Europea

Unha vez seleccionado o ordenador, aparecerá unha pantalla en que se debe escoller cal é o documento quequeremos imprimir. (2) Hai que marcar o documento que queremos Imprimir. (3) Podemos ver en todo momento o custo das impresións que imos Efectuar. (4) Seguidamente, pulsaremos sobre o botón de imprimir.Neste detalle podemos ver se o documento é en cor ou en Branco e negro e o custo asociado.

SISTEMA DE IMPRESIÓN AULASNET: PASO 3

Vicerreitoría de Calidade e Harmonización Europea

Esta pantallaé un resumo das impresións que imos efectuar, aparecen os nomes dos documentos, o número de páxinas e o custo.

(5) Para branco e negro debe pulsar sobre “leer una tarjeta”.
(6) Introduce a tarxetano lector que está situado a carón do ordenador. (7) Confirma a impresión.

A tarxeta que hai que utilizar é a “Tarxeta universitaria UDC ”, que está provista de chip bancario. NON É NECESARIO TERSALDO PARA IMPRIMIR EN NEGRO É NECESARIO TER SALDO PARA IMPRIMIR EN COR

SISTEMA DE IMPRESIÓN AULASNET: PASO 4

Vicerreitoría de Calidade e Harmonización Europea

Neste momento comenza a...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Coca cola
  • Coca cola
  • Coca cola
  • La coca-cola
  • coca cola
  • Coca Cola
  • Coca Cola
  • coca cola

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS