Comentari de text - comptessa de dia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (292 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
COMENTARI DEL POEMA “ESTAT AI EN GREU COSSIRIER”
DE LA TROBAIRITZ COMTESSA DE DIA

El poema “Estat ai en greu cossirier” (“Tinc un desfici, ai, inclement”) fouescrit per la trobairitz o trobadora Comtessa de Dia, una figura que es resisteix a ser descoberta pels historiadors. No tenim moltes certeses sobre la vida de la Comtessade Dia, però és probable que fos Beatriu, la muller de Guillem I de Poitiers i que, per tant, l’haguem de situar entre finals del segle XII i inicis del XIII. Però si bésorgeixen molts dubtes pel que es refereix a la vida de l’anomenada Comtesssa de Dia, la seva qualitat literària està fora de dubtes. Un bon exemple és la cançó o cansó“Estat ai en greu cossirier”.
Aquesta cançó es pot situar dins l’anomenat “amor cortès”, una ideologia literària que va sorgir a Occitània a finals del segle XI, i,concretament, el seu tema és una sincera i transgressora declaració d’amor. Tal tema es desenvolupa en tres cobles o estrofes de vuit versos de dues rimes consonàntiques(versos 5, 8, 13, 16, 19, 24, 27) –forma molt comuna en la lírica trobadoresca. L’estructura resultant, tenint en compte la rima dels dos quartets, és creu-creuada(abbacddc, per a la primera i segona cobla, i eaaefggf, per a la tercera). Els versos són d’art menor –vuit síl·labes- i combina la rima masculina –predominant- amb lafemenina, amb la dificultat d’usar paraules que coincideixin el seu gènere amb la rima. Per exemple: el vers 7 és de rima masculina i l’última paraula, “error”, és masculina;mentre que en el vers 8 podem observar que és de rima femenina i l’última paraula,”vestida”, és femenina. És obvi, incloure aquest poema dins l’anomenat trobar ric.
tracking img