Conclusions revolucio industrial

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (392 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
CONCLUSIONS REVOLUCIO INDUSTRIAL FINS LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL A EUROPA (1789-1914)
http://www.monografias.com/trabajos12/revin/revin.shtml

La Revolució industrial, 1789, fou una etapa de lasegona meitat del segle XVIII que provocà el pas d'una economia agrària i artesana a una economia dominada per la industria i la mecanització. La tecnologia i el capital es converteixen en elsprotagonistes d'aquests anys.

Les transformacions que va conèixer Europa varen modificar un conjunt d'institucions polítiques, econòmiques i socials vigents en molts paisos europeus: L'antic Règim.

Laforma de govern de l'Antic Règim era la Monarquia Absoluta (concentració per part del monarca a les seves mans dels poders legislatiu, executiu i judicial). Les societats d'aquesta època escaracteritzen per ser una població estancada dividida en estaments: el grup dels privilegiats, format per la noblesa i l'església; i l'estament no privilegiat, format des de rics comerciants i banquers fins acamperols. L'economia de l'Antic Règim era una economia basada en l'agricultura, tres quarts de la població es dedicava a alimentar-se a ells mateixos i a la seva família, sense cap tipus d'interèscomercial, utilitzant tècniques i eines molt atrassades. A més a més existien els gremis dins de les activitats artesanals. La seva funció era la de controlar tota l'activitat que es produís en aquellaciutat. Havien marcat unes pautes com un nombre determinat de treballadors per a cada taller, els preus, els horaris... i també s'encarregaven de que no entrés en la ciutat cap altra mercancia que nohagués estat fabricada en aquella ciutat ni tampoc deixaven cap oportunitat al progrés tecnològic. Per totes aquestes causes i altres com la mala comunicació de transports i l'existència de multitudsd'aduanes interiors, el comerç no avançava.

Poc a poc tots aquests aspectes que mostren un atràs en la societat van anar canviant. De produir dos anys de cada tres i treure a pasturar el tercer...
tracking img