Conflicto y negociacio

Páginas: 6 (1437 palabras) Publicado: 10 de marzo de 2012
CONFLICTE I NEGOCIACIÓ

Responeu les qüestions següents:

1. Definiu el conflicte tal com ho veu el vostre client identificant la relació d'interdependència i la percepció d'incompatibilitat. Utilitzeu cites del testimoni per justificar la vostra resposta.


El conflicte es considera un fenomen amb tres característiques definitòries: en primer lloc, el conflicte és una relació entre dos omés actors, cadascun d’aquests actors té una relació d’interdependència amb els altres pel que fa a la consecució dels seus objectius i finalment els actors d’aquesta relació perceben que els seus objectius són de manera total o parcialment incompatibles

En el supòsit que analitzo a continuació aquesta relació s’estableix principalment entre Javier Peña (client) i Juan Manuel Arrébola(empresari gastronòmic) i socis.
En segon lloc, entre el meu client i Juan Manuel Árrebola existeix una relació d’interdependència pel que fa a la consecució d’objectius. L’objectiu del meu client era realitzar un canvi en el negoci gastronòmic que dirigia actualment per donar-li una nova dimensió i desprès de negociacions i converses amb Juan Manuel Arrébola i els seus socis es va arribar a un acorden el que principalment es signaria un contracte que establís una garantia entre les parts perquè pogués funcionar aquesta nova idea de negoci i beneficiar ambdues parts. Segons paraules del meu client: “Juan Manuel Arrébola i els seus socis treballarien per generar, amb el Restaurant, la renda que em faria perdre l’interès en vendre el predi i en referència al negoci gastronòmic la idea eraconstruir una societat en la qual jo participaria al 50%. Per una altra banda les modificacions inicials serien finançades pel grup “La Cabaña” del Sr. Juan Manuel Arrébola però suportades amb mi en parts iguals. La meva part sortiria dels ingressos del Restaurant o de la venta del predi”.
Finalment el meu client percep que els seus objectius són de manera total i/o parcialment incompatibles al’adonar-se del nivell de despeses que s’estava generant sense haver signat cap acord ni contracte previ que definís el protocol que s’hauria de seguir per a l’adequació del predi i la posada en marxa del nou espai gastronòmic: “ El primer problema important que va sorgir estava referit al nivell de despeses que començaven a suportar Juan Manuel i als seus socis vinculades al tema de l'adequació delpredi. El que inicialment eren 100.000 van passar ràpidament a 200.000 i d'allà a 300.000. Aquest fet va generar que els socis comencessin a pressionar al Juan Manuel perquè es firmés algun tipus de paper que formalitzés tot això. Aquest va ser el primer moment on vaig començar a dubtar de la capacitat de gestió d’aquestes persones i, especialment, dels socis del Juan Manuel”.

Després de moltescontrovèrsies el meu client no tenia la titularitat del predi així que no tenia cap tipus de possibilitat de signar el contracte que es pretenia. Els socis de Juan Manuel volien que el meu client signés un reconeixement de deute ja que ells no havien estat capaços de controlar tot el nivell de despeses que s’estava generant i el culpabilitzaven a ell de tota la despesa pel fet que el meu client haviarecomanat un arquitecte. El meu client juntament amb Juan Manuel Arrébola i socis van signar un comodat mentre es fixaven els termes del contracte definitiu. Al mateix temps, la societat “La cuina de Rubí” titular del predi, va autoritzar l’explotació del predi per part de la nova societat que havia de constituït el meu client amb Juan Manuel Arrébalo i socis.

A dia d’avui el meu client noha cobrat cap quantitat de diners tot i que el restaurant funciona i en Juan Manuel Arrébalo li comunica que tot el que hi ha son despeses. A més a més el meu client em comunica una situació de maltractaments dels quals n’és objecte: “He començat a tenir seriosos problemes amb el gerent que Juan Manuel i els seus socis van posar al capdavant del Restaurant i amb algun dels socis de Juan...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • CONFLICTOS Y NEGOCIACI N DIAPO
  • Pac1 negociacio de conflictos
  • Conflicto y Negociaci n
  • EL ESTADO DEL CONFLICTO Y LA INCIERTA NEGOCIACI N
  • Negociaci N Y Conflicto
  • Pac 1 Negociació Conflictes Ii
  • Conflicto mar timo entre Per y Chile Negociaci n
  • Pac 1 Negociació De Conflictes

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS