Consells filosofia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (765 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Consells per al comentari de text en filosofia Els aspectes bàsics que cal resoldre en front d’un text filosòfic són: • El que diu realment • El que podem dir a partir d'ell Si ens en sortim bé, voldir que n’hem fet una bona anàlisi i que manifestem tenir coneixements suficients i sòlids com per a dir-ne alguna cosa coherent, o sigui, que dominem el tema. Per tant, l'objectiu d'un comentari éscaptar el sentit d'un text original (normalment només un fragment), clarificar-lo i aprofundir-lo. Com a orientació, les etapes del treball són: 1. Llegir el text amb molta atenció, almenys un parellde vegades, per saber de què va: de quin tema tracta (coneixement, ètica, veritat, lògica, psicologia, ....) i quina mena de text és ( un exemple, una definició, una defensa ... ). 2. Analitzar-ne elcontingut. Aquí és on cal examinar cada paràgraf o part del text. Aquest és el moment clau del comentari. Dediquem-hi tota l'estona que calgui i fem un esquema en brut de tot el que ens suggereixiaquesta lectura lenta i detallada. Primer busquem la idea principal de cada paràgraf o part del text i ho resumim en una sola frase o paraula. Quan hàgim anotat aquestes paraules frase clau, busquem elslligams lògics que hi hagi entre elles i ho marquem sobre l'esquema inicial en forma de fletxes o correspondències. Aquesta tècnica també s'anomena “fer un diagrama de flux”. 3. Iniciar l’elaboraciódel comentari. A partir de l'esquema que ha sorgit a la fase d'anàlisi, podem afegir les nostres aportacions personals: observacions, crítica, valoracions, comparacions amb altres autors o amb altresaspectes del tema, vincles amb diferents corrents de pensament, ... * És aconsellable que mai quedi barrejat el que diu el text i el que hi aportem. Posem, després, un número a cadascuna de les ideesque vulguem comentar i, segons els lligams que tinguin entre elles, sorgirà l'estructura base del comentari. 4. Redactar el comentari. Tot comentari ha d'estar redactat seguint les normes essencials...
tracking img