Determinació de l’acidesa del vinagre

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (381 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
PRÀCTICA: determinació de l’acidesa del vinagre

1. Objectiu.

Calcular l’acidesa d’una mostra de 4.5 ml de vinagre a partir d’una dissolució d’hidròxid sòdic 1M i un indicador (en aquest cas,fenolftaleïna).

2. Materials.

* Bureta.
* Pinça de bureta.
* Base-suport amb vareta.
* Nou.
* Pipeta amb pera d’aspiració.
* Solució d’hidròxid de sodi 1M.
* Vinagre.* Fenolftaleïna.
* Comptagotes.
* Erlenmeyer 250 ml.

3. Procediment.

Es posa 4.5 ml de vinagre amb una pipeta en un erlenmeyer de 250 ml, i després s’afegeixen 20 ml d’aiguadestil·lada. Si encara té massa color, s’afegeix més aigua (la qual no intervé en la reacció). S’afegeixen 2 gotes de fenolftaleïna.
S’omple la bureta amb la dissolució aquosa de NaOH 1M, evitant que es forminbombolles d’aire dins de la bureta, la qual es posarà a continuació a la base-suport. Es col·loca l’erlenmeyer de 250 ml amb la dissolució a sota.
Es deixa caure gota a gota el NaOH 1M, amb elcomptagotes, tot agitant a la vegada l’erlenmeyer, fins que es noti un canvi de color proper al rosa.
Es tanca el comptagotes i s’apunta la quantitat d’hidròxid sòdic consumit.
Es repeteix el procés duesvegades més.

4. Càlculs i resultats.

Quantitats de NaOH consumides: 4.4, 4.5 i 4.7 ml. La mitjana ha estat de 4.5 ml.

Reacció de l’acid acètic i l’hidròxid de sodi:

CH3COOH + NaOHCH3COONa + H2O

Es calcula la concentració d’àcid acètic per cada litre de vinagre, sabent la concentració de l’hidròxid de sodi:

4.5 ml NaOH · 1L1000 mL · 1 mol1 L = 4.5 x 10-3 mols NaOH

M= 4.5 x10-3 mols4.5 x 10-3 L= 1 M

Es calcula la concentració d’àcid en grams d’àcid per cada litre de vinagre.

1 mol CH3COOH 1 L · 60 g CH3COOH 1 mol CH3COOH = 60 g CH3COOH 1 L

Es calcula el graud’acidesa del vinagre, prenent com a densitat del vinagre 1g/cm3.

60 g CH3COOH 1 L · 60 g CH3COOH 1 mol CH3COOH = 60 g CH3COOH 1 L

60 g CH3COOH 1 L · 1 L 1000 mL = 0.06 g 1 ml CH3COOH

0.06...
tracking img