Educación fisica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (551 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
NOM DE L’ACTIVITAT: PASSOS BASICS D’AEBOBIC JUGANT AMB RELLEUS
JOC DELS RELLEUS AMB PASSOS D’AERÒBIC: Formem 4 equips, dos equips es col·loquen a un extrem de la pista i els altres dos a l’altre.Els dos equips de cada extrem faran una cursa de relleus seguint les indiciones del professor.
Els relleus es realitzen es 2 linies paraleles de 10M marcades a la pista.
|Representació gràfica | |
|| |
|1. Passar la linia anant i tornant, d’un costat a l’altre de costatexecutant el pas bàsic|[pic] |
|STEP TOUCH amb la millor tècnica possible. El jutge serà el mestre i puntuarà del 1 al 5. | |
|Sent lamàxima puntuació el 5. | |
|| |
|XARXA DE COMUNICACIÓ MOTRIU | |
|Categoria exclusiu Ai estable B: no hi ha oposició entre companys, ni vària les relacions| |
|entre companys. ||
|Xarxa d’interracció de marca: COOPERATIVA per punts perquè cada membre del grup s’ha | |
|d’esforçar en fer-ho bé.| |
|Puntuació tanteig : no hi ha límit ||
|2. Sortiran per parelles: el 1er fa de rei i el segón surt per darrera imitant-lo. Avançar| |
|la linia obrint i tancant les cames de...
tracking img