Elaboración de un listado de riesgos quirúrgicos

Páginas: 3 (549 palabras) Publicado: 6 de enero de 2011
Activitat 2: elaboració d’un llistat de factors de risc quirúrgics

La prevenció de les complicacions comença en el pre-operatori amb l’avaluació de la malaltia i els factors de risc del pacient.Són factors de risc tots aquells elements que accentuen l'agressió quirúrgica o que limiten la resposta de l'organisme a l'agressió, sigui quin sigui el seu mecanisme d'acció. Tenen tres orígens: elmalalt, la malaltia i la cirurgia. Aquests tres grups de factors estan estretament relacionats, de manera que l'acció d'un modifica els efectes o la importància dels altres.
En funció del malalt: elseu estat general i la funció dels òrgans que participen activament en la reacció post quirúrgic son aquí essencials.

- Edat

- Obesitat

- Desnutrició: és elevada la incidència decomplicacions infeccioses, pulmonars
i locals, com a conseqüència de la hipoproteinemia, dèficit d'albúmina i de la
atròfia muscular, de la falta de dipòsits d'energia i de la freqüentcoexistència
de dèficit immunològic.

- Situació immunològica

- Diabetis mellitus: l'agressió quirúrgica, altera l'evolució de la diabetis, origina elevacions significatives de laglucèmia per mecanismes hormonals i
nerviosos, que han de ser vigilades i tractades a temps.

- Malaltia cardiovascular

- Malaltia respiratòria

- Malaltia renal

-Malaltia hepàtica

- Altres :alcoholisme, drogoaddicció i tabac

En funció de la malaltia: cada malaltia té els seus riscos. En general, estan relacionats amb els efectes locals i sistèmicsoriginats per la malaltia. Lògicament, la seva importància depèn del tipus de patologia, del temps de la seva actuació i de l'estat general del pacient.

- Neoplàsies: produeixen repercussions generalsi orgàniques d’acord amb les característiques histopatològiques, a la seva extensió, al lloc sobre el qual
s'assenten i a la funció que alteren. En general, la neoplàsia condiciona un estat...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Riesgo Quirurgico
  • Riesgos Quirurgicos
  • PROYECTO LISTA DE MATERIAL QUIRÚRGICO
  • Elaboración de bulto quirúrgico.
  • Estudio de lista de verificacion quirurgica
  • clasificacion del riesgo quirurgico
  • Factores De Riesgo En Los Pacientes Quirúrgicos
  • Factores de riesgo quirurgico

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS