Elementos de debate

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (326 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
(1) Factores estratégicos del desarrollo.
Enfoques y políticas públicas locales.
Maria Callejón.
Universitat de Barcelona, Dept. Política Econòmica i EEM
Desembre 1998. 45 pp. + resum. Castellà.(2) Descentralización y calidad de las políticas locales.
Universitat de Barcelona, Dept. Política Econòmica i EEM.
Anton Costas.
Desembre 1998. 32 pp. + resum. Castellà.
(3) Nous reptes de lespolítiques locals.
La millora de la qualitat i la gestió dels serveis i les infraestructures bàsiques municipals.
FMQ Projectes i Estudis.
Montserrat Mercadé (coord.) Anna Fusté i Francesc Quintana.Abril 1999. 105 pp. Català.
(4) El mapa dels plans estratègics locals.
Estratègies de Qualitat Urbana.
JosepM. Pascual i Marta Tarragona.
Desembre 1998. 152 pp. Català.
(5) Perspectiva europead’ordenació del territori.
Per un desenvolupament equilibrat i sostenible del territori de la Unió Europea.
(Resum del document aprovat a la Conferència de Ministres d’Ordenació del Territori de laUnió
Europea. Postdam, maig 1999).
Diputació de Barcelona, Servei de Cooperació Local.
Carles Rivera.
Setembre 1999. 22 pp. Català.
(6) Govern multinivell i gestió de xarxes.
Projecció MecenatgeSocial.
Octubre 1999. 17 pp. Català.
(7) Governar en un entorn complex: relacions, xarxes i contractes.
Universitat Autònoma de Barcelona, Equip d’Anàlisi Política.
Quim Brugué, Joan Subirats,Ricard Gomà, Moisès Amorós, Aïda Díaz, Imma Quintana, Natàlia Rosetti.
Novembre 1999. 25 pp. Català.
(8) Polítiques públiques locals. Necessitats i plantejaments emergents.
Universitat Autònoma deBarcelona, Equip d’Anàlisi Política.
Quim Brugué, Joan Subirats, Ricard Gomà, Moisès Amorós, Aïda Díaz, Imma Quintana, Natàlia Rosetti.
Febrer 2000. 34 pp. Català.
(9) Les xarxes emergents demobilitat al nostre territori
Anàlisi de la mobilitat obligada dels municipis de la província de Barcelona, 1986-1996.
Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona.
Oriol Nel·lo (director), Joan López...