Els organuls

Páginas: 3 (510 palabras) Publicado: 31 de enero de 2011
Cèl·lules Procariotes

Les cèl·lules procariotes són cèl·lules unicel·lulars que no tenen nucli. El exemple més important de cèl·lules procariotes són els bacteris. Són cèl·lules moltsenzilles, els seus orgànuls pràcticament només són els ribosomes, els mesosomes (orgànuls exclusius de les procariotes) i algunes també tenen flagels.

1. Cèl·lules Eucariotes

Les cèl·luleseucariotes són cèl·lules pluricel·lulars que tenen nucli. Tenen estructura eucariota les cèl·lules dels animals, plantes, algues, fongs i protozous. Està constituïda per tres parts denominadesmembrana plasmàtica, citoplasma i nucli. Hi ha dos tipus de cèl·lules eucariotes: les animals (heteròtrofes) i les vegetals (autòtrofes).

➢ Cèl·lules animals: Es caracteritzen per tenirvacúols molt petits, per la manca de cloroplast i per presentar centrosoma (organul relacionat amb la presència de cilis i de flagels)

➢ Cèl·lules vegetals: Es caracteritzen per tenir gransvacúols i cloroplast (uns orgànuls de color verd degut al fet que contenen clorofil·la, que és la substància gràcies a la qual poden realitzar la fotosíntesi) i per que no tenen ni cilis ni flagels.cèl·lula animal cèl·lula vegetal

2. Funció de nutrició:

És la funció de captació de matèria i energia.

➢ Nutrició autòtrofa: És la nutrició en la que escapta matèria orgànica.
➢ Nutrició heteròtrofa: És la nutrició en la que es capta matèria orgànica.
3. Funció de relació:

És la funció de captació d’estímuls i l’emissió derespostes adecuades.

4. Funció de reproducció:

És la generació de nous individus. Hi ha dos tipus de reproducció: la reproducció asexual i la reproducció sexual.

5.Reproducció asexual:

És aquella en la que els descendents són genèticament iguals al progenitor.
➢ Tipus de reproducció asexual en els organismes unicel·lulars:

o...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Presentacio organuls
  • Organuls Celulars
  • organuls
  • Organuls
  • Els Mites
  • Els presocràtics
  • els tensoactius
  • Els crustacis

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS